Thursday, July 05, 2007

At sea again on our way to the Suvarov atoll


Yaghan left Bora Bora and French Polynesia as planned on Wednesday morning July 4. It is nice to be at sea again after more than two months in French Polynesia. We are now on our way to the Suvarov atoll (13:13,4 S and 163:06,2 W). It is 700 nm to Suvarov and we expect to be there on Sunday July 8. The atoll is famous for its beauty and because Tom Neale from NZ lived there alone for 6 years in the fifties and the sixties. The atoll is uninhabited. We plan to spend a week at the atoll before we move on to Tonga.


Yagan lämnade Bora Bora och Franska Polynesien som planerat onsdagen den 4 juli på morgonen. Det känns skönt att vara till havs igen efter mer än två månader i Franska Polynesien. Vi är nu på väg till Suvarov atollen (13:13,4 S och 163:06,2 V). Det är 700 sjömil till Suvarov och vi räknar med att vara framme på söndag den 8 juli. Atollen är berömd för sin skönhet och för det faktum att nya zeeländaren Tom Neale levde där ensam i 6 år på 50-och 60-talet. Atollen är obebodd. Vi räknar med att tillbringa en vecka på atollen innan vi seglar vidare mot Tonga.