Thursday, June 14, 2007

A week of sailing with Jonas, Oscar and Ellen


After two weeks of provisioning in Papeete, Tahiti two of our children-Jonas and Oscar-together with Oscars girlfriend Ellen joined us from Sweden and Norway during the weekend. This week we are cruising the Leeward Islands together with them. We started with Moorea and now we are anchored at Huahine. The rest of the week we will cruise Tahaa and Raiatea.


Efter två veckors proviantering i Papeete, Tahiti kom två av våra barn - Jonas och Oscar - tillsammans med Oscars flickvän Ellen till oss från Sverige och Norge under helgen. Under denna vecka seglar vi runt bland Läöarna tillsammans med dem. Vi startade med Moorea and nu ligger vi för ankar vid Huahine. Resten av veckan kommer vi att segla vid Tahaa och Raiatea.