Thursday, June 28, 2007

Preparing for Suvarov and Tonga


We have now started preparing for the long voyage to Tonga (18:38,5 S and 173:59,2 W -1400 nautical miles) via the Suvarov atoll (13:13,4 S and 163:06,2 W). We plan to leave Bora Bora next week as soon as the weather permits. Right now it looks like we are leaving on Wednesday July 4. We will stop halfways at the Suvarov atoll. This atoll is world famous because of the eremit Tom Neale who lived there alone for 6 years in the fifties and the sixties. He wrote a book about it " An island to oneself". We have read the book ealier but we are now reading it again. It is a four days voyage to Suvarov and another four days to Tonga. There is nothing to buy in Suvarov and limited possiblities to provision in the northern archipelago of Tonga so we have to store a lot before leaving. We have now spent more that two months i French Polynesia and we think that it is enough. If they have a budget deficit in French Polynesia a tax on dogs would be the ultimate solution. We have never seen so many dogs running around as we have here.


Vi har nu börjat förbereda oss för nästa långa ben till Tonga (18:38,5 S och 173:59,2 V - 1400 sjömil) via Suvarov atollen (13:13,4 S och 163:06,2 V). Vi räknar med att lämna Bora Bora under nästa vecka så snart vädret tillåter. Just nu ser det ut som att vi går onsdagen den 4 juli. Vi stannar på Suvarovatollen som ligger halvvägs. Denna atoll är världsberömd pga eremiten Tom Neale som bodde där ensam i sex år på 50- och 60-talet. Han skrev en bok om sina upplevelser "An island to oneself". Vi har läst boken tidigare och vi läser nu om den. Det är en fyra dagars segling till Suvarov och sedan ytterligare fyra dagar till Tonga. Det finns inget att köpa på Suvarov och mycket begränsade provianteringsmöjligheter i Tongas norra skärgård så vi behöver bygga upp ordentliga lager innan vi avseglar. Vi har nu varit mer än två månader i Franska Polynesien och det är fullt tillräckligt tycker vi. Om de har ett budgetunderskott här så skulle en väl avvägd hundskatt lösa alla problem. Vi har aldrig någonsin sett så många hundar som springer omkring lösa som här.