Thursday, April 05, 2007

Light and decreasing trade winds - change of plans


Yaghan has now been at sea for one week since she left Robinson Crusoe Island. Our current position is 20:59,5 S and 097:52,7 W. We have sailed 1300 nautical miles - an average speed of 7 knots. That's a rather poor speed compared to Yahgans normal 8 knots. The reason is light and decreasing trade winds. The trade winds are much lighter than expected. Perhaps it has something to do with the El Nino we saw during 2006 - who knows. The expected speed for the remaining part of the voyage is just above 6 knots. We have therefore decided to skip Gambier Islands to save some time and instead sail directly to Rangiroa (14:58,3 S and 147:38,2 W) in the Tuamotu archipelago. From our current position we have another 3000 nautical miles to go to Rangiroa. Even if the winds are very light we will be there before the end of the month. This leg from Robinson Crusoe to Rangiroa will then become the longest leg during our entire circumnavigation - 4300 nautical miles or one month at sea. It is a pity to miss Gambier but it would be even worse to lack time in the Tuamotu archipelago............


Yaghan har nu varit till havs i en vecka sedan hon lämnade Robinson Crusoe Ön. Vår nuvarande position är 20:59,5 S och 097:52,7 V. Vi har seglat 1300 sjömil - en medelfart på 7 knop. Det är en dålig fart för Yaghan som normalt lätt gör 8 knop. Orsaken är svaga och minskande passadvindar. Passadvindarna är mycket svagare än väntat. Kanske har det något att göra med den El Nino som vi såg under 2006 - vem vet. Den förväntade farten för resten av seglingen är bara lite drygt 6 knop. Vi har därför beslutat att skippa Gambier Islands och istället gå direkt till Rangiroa (14:58,3 S och 147:38,2 V) i Tuamotu skärgården. Från vår nuvarnade position har vi ytterligare 3000 sjömil till Rangiroa. Även om vindarna är mycket svaga kommer vi att vara där före månadens utgång. Detta ben från Robinson Crusoe till Rangiroa blir då vårt klart längsta under hela jorden runtseglingen - 4300 sjömil eller en månad till havs. Det är tråkigt att missa Gambier Island men det vore ännu värre att inte ha tillräckligt med tid i Tuamotu skärgården........