Monday, April 02, 2007

Lazy days in the Pacific


Yaghan is now on her fifth day in the Pacific. Her position is 25:31,5 S and 090:38,5 W. She has sailed 800 nautical miles from Robinson Crusoe Island and has another 2700 to go to Gambier Island (23:13,4 S and 135:02,3 W) in French Polynesia. The total distance has increased to 3500 nautical miles because we have to go 600 nautical miles north of the rumbline to get good enough winds. Still the winds have been week and the average speed is only 7,5 knots so far. We will reach Gambier on April 17 as it looks now. That is 2 days later than planned. This meens that we will pass 600 nautical miles north of Easter Island and the island will therefore not be visited. It is lazy sailing with tailwind 15-20 knots. This means a lot of time for reading books and Arne is right now reading Jan Guillou's book about the Order of the Knights Templar (se picture). This is the second book about Arn Magnusson of Arnäs. Swedens cradle was in Västergötland says Arne from Vänersborg.........Jan Guillou is a genius. These books are fantastic!


Yaghan är nu på sitt 5;te dygn på Stilla Havet. Hennes position är 25:31,5 S och 090:38,5 V. Hon har avverkat 800 sjömil från Robinson Crusoe Ön och har ytterligare 2700 till Gambier Island (23:13,4 S och 135:02,3 V) i franska Polynesien. Den totala distansen har ökat till 3500 sjömil pga att vi måste gå ca 600 sjömil norr om rumbline för att få någorlunda bra vindar. Vindarna har ändå varit svaga och vår genomsnitts fart hittills är bara 7,5 knop. Vi kommer till Gambier Islands den 17 april som det ser ut nu. Det är 2 dagar senare än planerat. Detta innebär också att vi kommer att passera ca 600 sjömil norr om Påskön och vi kommer sålunda inte att besöka ön denna gång. Det är en enkel segling på lata latituder. Detta innebär gott om tid att läsa böcker. Arne läser just nu Jan Guillou's bok "Tempelherren" (se bilden). Det är den andra boken om Arn Magnusson från Arnäs. Sveriges vagga stod i Västergötland säger Arne från Vänersborg......Jan Guillou är ett geni. Det är fantastiska böcker!