Monday, April 09, 2007

Halfway to French Polynesia - 2200 nm more to go


Yaghan has now been at sea for 12 days. Our current position is 16:26,5 S and 109:09,5 W. We are almost halfway to the Tuamotu Archipelago in French Polynesia. We have 2200 nm to go and we have done 2000. Our plan is still to go to Rangiroa - the worlds third largest atoll. However we will first make a quick stop at the Ahe atoll (14:32,0 S and 146:21,0 W) 80 nm before Rangiroa. So far we have been able to do 7 knots but the speed vary a lot. Sometimes we make 9 knots for a few ours and than we make 5 .........Our weatherprogram SPOS recalculates the route twice a day to maximaze the speed. Because of the tradewinds it is tailwind all the time and we sail with main, cutter and genua (see picture). In total we carry 270 square meters of sail in this setting. Yaghan very much sails by herself. We estimate to reach the Ahe atoll on Sunday April 22 - two weeks from now. The watertemperature is 25 degrees centigrade and about the same in the air. We have seen two cargo ships in 12 days. Here is not a lot off traffic. When we reach the Ahe atoll we have done 17000 nm since we left Sweden in June 1. That's 40% of the total distance (44.000) of our circimnavigation.


Yaghan har nu varit till havs i 12 dagar. Vår nuvarande position är 16:26,5 S och 109:09,5 V. Vi är nästan halvvägs till Tuamotu Skärgården i Franska Polynesinen. Vi har 2200 nm kvar och vi har seglat 2000. Vår plan är fortfarande att segla till Rangiroa - världens tredje största atoll. Vi kommer dock först att göra ett kort stopp på Ahe atollen (14:32,0 S och 146:21,0 V) som kommer 80 nm innan Rangiroa. Hittills har vi gjort 7 knop i snitt men farten varierar mycket . Ibland gör vi 9 knop några timmar för att sedan göra 5 lika länge....Vårt väderprogram SPOS kalkylerar om rutten två gånger per dag för att maximera farten. Pga passadvindarna är det medvind hela tiden och vi seglar med stor, cutter och genua ( se bild). Totalt för vi 270 kvadratmeter segel på detta sätt. Yaghan sköter sig i stort sett själv. Vi räknar med att nå Ahe atollen den 22 april dvs om två veckor från nu. Vattentemperaturen är 25 grader och det är stort sett samma i luften. Vi har bara sett 2 lastfartyg under 12 dagar. Det är inte mycket trafik här. När vi kommer till Ahe atollen har vi avverkat 17.000 nm sedan vi lämnade Sverige den 1 juni. Det är 40% av distansen på hela vår jorden runt segling.