Friday, April 20, 2007

Good bye to the Admiral Nelson watch system


Yaghan is now less than 500 nm from the Ahe atoll. The current position is 13.42 S and 138.46 W. We will be at the atoll on Sunday April 22. We will see little stonger trade winds during the three remaining days - 16-19 knots. To spend 25 days at sea is a completely different ball game than to spend one week or two as we have done before. So far we have been loyal to the old Admiral Nelson watch system - 4 hour watches in a system that rotates every day. However we have found that the Nelson watch system is very tiring when you spend more that two weeks at sea. We have therefore changed system. We have devided the dark hours in two parts. Arne takes the watch from 19-24 and Heléne takes 00-05 every night. Today Arne woke up at 5 and got buns fresh from the oven (see picture). In the morning we have two four hour watches and in the afternoon we have a flexible system - the one who is tired can sleep for an hour or two. This meens that we get minimum 7 hours of sleep at the same time every night. This has worked much better for us than the old Nelson rotating watch sytem. We now feel fit for another month at sea but at the same time we are happy to be at the Ahe atoll soon.........
Yaghan har nu mindre än 500 nm kvar till Ahe atollen. Vår aktuella position är 13.42 S och 138.46 V. Vi kommer fram till atollen på söndag den 22 april. Vi kommer att få lite hårdare passadvindar under de tre sista dagarna - 8-10 m/s. Att tillbringa 25 dagar till havs är ett helt annat spel än att tillbringa en eller två veckor som vi gjort tidigare. Vi har hittills alltid använt oss av Admiral Nelson gamla vaktsystem - 4 timmarsvakter som roterar varje dygn. Vi har dock funnit att hans vaktsystem blir mycket tröttsamt om man tillbringar mer än 2 veckor till havs. Vi har därför bytt. Vi delar nu dygnets mörka del i två delar. Arne tar alltid vakten 19-24 och Heléne vakten 00-05. Idag vaknade Arne kl 5:00 och serverades nybakade bullar (se bild). Därefter följer 2 fyratimmarsvakter på förmiddagen och på eftermiddagen har vi ett flexibelt system - den som är trött kan sova en timmar eller två. Detta betyder att var och får får minst 7 timmar sömn på samma tid varje dygn. Detta har fungerat mycket bättre för oss än det gamla roterande Nelsons vakt system. Nu känner vi oss fräscha nog för ytterligare en månad till havs men vi är samtidigt glada att vi snart är framme på Ahe atollen.........