Saturday, April 14, 2007

The 17:th day non-stop in the Pacific and eight more days to go


Yaghan is now on her 17:th day in the Pacific. We have done 2/3 of the 4200 nm voyage to the Ahe atoll in French Polynesia from Chile. Our position is 13:12 S and 124:02 W. We estimate to reach Ahe on Sunday April 22. The speed has stabilized round 7 knots. The trade wind is blowing 10-20 knots and the last 2-3 day have been better than average. The windspeed has been round 20 knots and we have been able to do more than 8 knots. However the wind will decrease again during next week. It is getting real hot - 28 degrees centigrade in the water and in the air. The days come and go. We spend the time reading, repairing, sleeping and analyzing the weather. 4200 nm is more och less what we normally sail in one year. This means a lot of wearing out - the best exemple being the genua sheets. We have fixed them threee times already. The tuffest thing for Yaghan is when there is no wind but a lot of swell. Then the hole rigging is slaming and a lot of damage can be done. So far nothing serious has happend but you have to watch out all the time.


Yahgan är nu på sitt 17:de dygn på Stilla Havet. Vi har avverkat 2/3 av den 4200 nm långa seglingen. Vi räknar med att nå Ahe atollen söndagen den 22 april. Farten har stabiliserats runt 7 knop. Passadvinden blåser 5-10 m/s och de 2-3 senaste dagarna har varit bättre än genomsnittet. Vindstyrkan har varit runt 10 m/s och vi har gjort över 8 knop. Vinden kommer dock att avta igen under den sista veckan. Det är nu riktigt varmt - 28 grader i vattnet och i luften. Dagarna kommer och går. Vi använder tiden till att läsa, reparera, sova och analysera vädret. 4200 nm är ungefär vad vi normalt seglar på ett år. Detta innebär mycket förslitning - där genuaskoten är det bästa exemplet. Dessa har vi måst fixa till 3 ggr redan. De tuffaste förhållandena för Yaghan nu är om vi har dålig vind och mycket dyning. Då slår det i rigg och segel med stor kraft och stora skador kan uppstå. Hittills har vi klarat oss men man får se upp hela tiden.