Wednesday, March 21, 2007

Our fourth film - "Antarctica" - on television March 26


Our fourth film - "Antarctica" - is shown on swedish television on Monday March 26. It is shown on DI TV - the televison arm of the leading swedish business daily. It will also be shown on www.ditv.se from the same day.


Vår fjärde film som handlar om Antarktis kommer att visas på DI TV måndagen den 26 mars. DI TV är Dagens Industris TV kanal. Filmen kommer också att visas på www.ditv.se från samma dag.