Wednesday, March 21, 2007

Last minute preparations for Robinson Crusoe Island


We have now been fully occupied with provisioning and maintanance for three weeks here in Puerto Montt. The only remaining thing is to test our new back up system for the Fleet 77. One thing you learn on a voyage like this is that you have to have back up systems for everything. Our Fleet 77 ( satellite communication) broke down in Antarctica and we did not have a back up system so we could not get any weather reports. Now we have created a back up based on Iridium. Iridium is not by far as good as the Fleet 77 but as a back up it will do. If the tests work out all right we start our 5000 nautical miles/two months voyage to Papete, Tahiti tomorrow March 22. Our first stop will be Robinson Crusoe Island. We have 600 nautical miles to go to Robinson Crusoe Island where the Scotsman Alexander Selkirk spent 4,5 years on his own 1704-1709. When Defoe wrote the book about Robinson Crusoe he was inspired by Selkirk. Selkirk was sent ashore after a conflict with his captain. Selkirk did not think that the ship was fit to sail to England but so did the captain. Selkirk refused to sail any farther and demanded he be set ashore. This was a smart thing to do because the ship later sank and Selkirk came home to Scotland and became a celebrity.


Vi har nu varit fullt upptagna med proviantering och underhållsarbeten i tre veckor i Puerto Montt. Det enda som återstår är att testa vårt nya back up system för Fleet 77:an ( satellitkommunikation). En sak man lär sig på en sådan här segling är att man måste ha back up för allt. Vår Fleet 77 gick sönder på Antarktis och vi hade inget back up system så vi kunde inte få några väderrapporter. Nu har vi skapat ett back up system baserat på Iridium. Iridium är inte på långt när lika bra som Fleet 77 men som back up duger det. Om dessa tester faller ut bra så påbörjar vi i morgon ( 22 mars) den 5000 sjömil och två månader långa resan mot Papete, Tahiti. Vårt första stopp blir Robinson Crusoe Island. Vi har 600 sjömil dit. Det var på Robinson Crusoe ön som skotten Alexander Selkirk tillbringade 4,5 år 1704-1709 och blev förebild för Defoes bok om Robinson Crusoe. Selkirk sattes iland efter en konflikt med sin kapten om fartygets sjövärdighet. Selkirk ansåg att det måste repareras men det tyckte inte kaptenen. Selkirk krävde då att sättas iland. Det var ett smart drag för fartyget gick senare under. Selkirk återvände dock till Skottland och blev lite av en celebritet.