Thursday, March 01, 2007

In Pueto Montt, Chile preparing for Polynesia


Yesterday evening Yaghan arrived in Puerto Montt (41.29,4 S and 072.59,0 W) after 1432 nautical miles and 38 days along the Chilean Channels. The Chilean Channels were nice but not nearly as nice as Antarctica. It was a lot of motoring and the weather was really bad for long periods. Now we will spend 3 weeks here provisioning and doing maintenance jobs before we leave for Polynesia. It is really nice to be in a marina again. It is four months since we were in something you could call a marina. The voyage to Papete in Tahiti is almost 5000 nautical miles so we have to do a lot of provisioning and a lot of maintenance. So we have a busy schedule here in Puerto Montt. We have rented a car to make the work easier as Marina del Sur is a few kilometers outside the town.


Igår kväll kom Yaghan till Puerto Montt (41.29,4 S och 072.59,0 V) efter 1432 sjömil och 38 dagar längs de chilenska kanalerna. De chilenska kanalerna var fina men inte på långt när så fina som Antarktis. Det blev mycket motorgång och vädret var mycket dåligt långa perioder. Nu kommer vi att tillbringa de närmaste tre veckorna här för att proviantera och göra underhållsarbeten innan vi avseglar mot Polyniesien. Det är verkligen skönt att vara i en marina igen. Det är fyra månader sedan vi var i något som kan kallas en marina sist. Seglingen till Papete i Tahiti är nästa 5000 sjömil så vi behöver göra mycket proviantering och underhållsarbeten innan vi ger oss av. Vi har därför ett fullspäckat schema här i Puerto Montt. Vi har hyrt en bil för att göra arbetet lättare eftersom Marina del Sur ligger några kilometer utanför staden.