Thursday, March 29, 2007

Falling parts from spaceships in south Pacific


Yaghan left Robinson Crusoe Island as planned yesterday March 28. We started with a norhtwest course to get north of a big high to get tailwind (see picture). After a few days we turn west directly towards Gambier Islands (23:06,9 S and 134:57,6 W). We will reach Gambier on April 14 or 15. This is our longest ocean crossing ever - 3300 nautical miles or 2-3 days longer than the Atlantic crossing to Brazil. We have now dicovered a new hazard for sailors. Today we got a warning on Inmarsat C for falling parts from spaceships in the south Pacific!!!! Apart from that everything is fine and we are doing 8 knots in a tailwind of 19 knots.


Yaghan lämnade Robinson Crusoe Ön som planerat den 28 mars. Vi började med en nordvästlig kurs för att komma norr om ett stort högtryck för att därigenom få medvind (se bild). Efter ett par dagar girar vi västerut direkt mot Gambier Islands (23:06,9 S och 134:57,6 V). Vi räknar med att nå Gambier Islands den 14 eller 15 april. Detta är vår längsta oceanöverfart någonsin - 3300 sjömil eller 2-3 dagar längre än Atlantöverfarten till Brasilien. Vi har nu blivit varse en ny fara för seglare. Idag fick vi en varning över Inmarsat C att det finns risk för fallande delar från rymdskepp i södra Stilla Havet!!!! Bortsett från detta är allt väl ombord. Vi gör 8 knop i en medvind på 9 m/s.