Wednesday, February 14, 2007

Yaghans nameplate now in Caleta Connor


Today we arrived in Caleta Connor (48.29,5 S and 074.23,7 W). This is stop no 13 along the Chilean Channels. We came from Puerto Eden - a very small village in the archipelago. We only stayed there for one night. In Caleta Connor there is a very famous tree where visiting yachts have put up their nameplates for years (see picture). We are now making a nameplate for Yaghan to put up in the tree. It must be of good quality so it will stay there for 100 years or more! Therefore it will be made in brass. On the day after tomorrow we will get SW winds and we will then start our voyage cross Gulfo de Penas. That part is totally open to the Pacific and the distance is more that 200 nautical miles which means a 24 hour sail. We are now moving faster than originally planned so we will be in Puerto Montt already on March 1.


Idag kom vi till Caleta Connor (48.29,5 S och 074.23,7 V). Det är stopp nr. 13 längs de chilenska kanalerna. Vi seglade hit från Puerto Eden - ett mycket litet samhälle här ute i skärgården. Vi stannade där bara en natt. I Caleta Connor finns ett mycket berömt träd där besökande båtar har satt upp sina namnskyltar i åratal (se bilden). Vi jobbar nu på en namnskylt för Yaghan. Den måste vara av god kvalitet så att den finns kvar i 100 år eller mer! Därför gör vi den i mässing. I övermorgon kommer vi att få SV vindar och därför kommer vi då att starta vår segling över Gulfo den Penas. Den delen är helt öppen mot Stilla Havet och distansen är över 200 sjömil vilket innebär en 24 timmars segling. Vi rör oss nu fortare än beräknat mot Puerto Montt dit vi räknar med att komma redan den första mars.