Tuesday, February 06, 2007

"What a monster low that was................"


Yesterday it was possible for us - after one week of waiting - to leave Caleta Notch and cross Paso Tamar. We sailed 69 natutical miles north to Puerto Profundo (52.40,9 S and 073.46,4 W)where we are now. We are lying here with 7 shorelines (see picture). It is still blowing hard but this anchorage is very nice and calm. It is nice to rest here after the terrible storm we had in Caleta Noth. Let us quote an email we just got from Rolf and Deborah who are in Antarctica with Northern Light, 700 nautical miles from us: " ....What a monster low that was. It streched from north of Strait of Magellan to south of South Shetlands! Naturally, we wonder where you were and how you fared. Hope all went well for you.....We were anchored in Yankee Harbour ( South Shetland, Antarctica, Yaghans comment) which has the best holding (in clay) we know of in the area. We were anchored in the SE corner, where we had good holding through another gale. And the anchor held this time too as long as we had gale-force wind. But at 04:30, when the front passed for the first time, we started to drag, toward the spit that forms Yankee Harbour. Boy were we glad we now have an electric windlass, and that we bought a size stronger than recommended for our size of boat. Because it was blowing hard. The rail was under water and the water was simply like foam. We guesstimate 60-80 knots. We got the anchor up and moved up to the NE corner where we took "shelter" near the glacier wall". An interesting comment about the same storm from the most experienced sailors we have in Sweden 700 nautical miles away!
Igår blev det möjligt för oss - efter en vecka av väntan - att lämna Caleta Notch och segla över Paso Tamar. Vi seglade 69 sjömil norrut till Puerto Profundo (52.40,9 S och 073.46,4 W) där vi är nu. Vi ligger här med 7 linor i land (se bilden). Det blåser fortfarande hårt men denna ankarplats är mycket skyddad och fin. Det är skönt att vila ut här efter den fruktansvärda stormen som vi hade i Caleta Notch. Låt oss få citera några rader ur ett mail som vi fick från Rolf och Deborah som är på Antarktis med Northern Light 700 sjömil från oss: ".....Vilket monsterlågtryck det var. Det sträckte sig från norr om Magellans sund i norr till söder om Sydshetlandsöarna i söder! Naturligtvis undrar vi var ni var och hur ni klarade er. Hoppas att allt gick bra för er...........Vi låg för ankar i Yankee Harbour (Sydshetlandsöarna, Antarktis, Yaghans kommentar) som har den bästa hållbotten (lera) vi känner till i området. Vi låg för ankar i SO hörnet där vi hade bra ankarfäste under en annan kuling. Och ankaret höll denna gång också så länge vi hade kulingvindar. Men kl 04:30, när fronten passerade för första gången. började vi dragga mot den uppgrunning som formar Yankee Harbour. Ni anar inte hur glada vi var att nu ha ett elektriskt ankarspel och att vi köpte ett som var ett nummer starkare än vad som rekommenderades för en båt av vår storlek. För det blåste hårt. Vi uppskattar det till 30-40 m/s. Vi fick upp ankaret och flyttade till NO hörnet där vi tog "skydd" nära glaciärväggen". En intressant kommentar om samma storm från Sveriges mest erfarna seglare 700 sjömil längre bort!