Thursday, February 22, 2007

Towards inhabited areas


Yesterday Yaghan arrived in Caleta Poza de Oro (44.08,8 S and 073.06,2 V) just 50 nautical miles south of Isla Chiloe. This is stop no 16 (of 19) in the Chilean archipelago. We have only another 200 nautical miles to go to Puerto Montt where we will provision for Polynesia. We plan to be in Puerto Montt by the end of next week. Before that we will make a few stops in Isla Chiloe. One is of course Castro - the capital of Isla Chiloe and one of the oldest towns in Chile. Now we are moving to inhabited areas. Castro is a town with 25.000 people and Puerto Montt 120.000. After 6 weeks in areas without people we are really looking forward to that. The food onboard is very nice but a nice restarurant seems like a tempting alternative right now.


Igår kom Yaghan till Caleta Poza de Oro (44.08,8 S och 073.06,2 V) bara 50 sjömil söder om Isla Chiloe. Det är stopp nr 16 (av 19) i den chilenska skärgården. Vi har bara 200 sjömil till Puerto Montt där vi skall proviantera för Polynesien. Vi planerar att komma till Puerto Montt under slutet av nästa vecka. Innan dess skall vi göra några stopp på Isla Chiloe. Ett sådant stopp är naturligtvis Castro - huvudstaden på Isla Chiloe och en av de äldsta städerna i Chile. Vi rör oss nu mot befolkade områden. Castro har 25.000 invånare och Puerto Montt har 120.000. Efter 6 veckor i områden utan människor ser vi mycket fram emot detta. Maten ombord är mycket bra men en trevlig restaurang framstår onekligen som ett lockande alternativ just nu.