Sunday, February 18, 2007

Out of Patagonia


Yesterday we arrived in Caleta Jacqueline (45.44,0 S and 073.57,3 W) after a nightcrossing of Gulfo de Penas (the Gulf of Pain). The names down here says something about how the sailors in old times felt about the area - Gulf of Pain, Hopeless Bay etc. Caleta Jacqueline is stop no 14 in the Chilean archipelago. We crossed Gulfo de Penas only 7 nautical miles off the coast so we ran into a lot of fishing boats. That is always a problem in areas like this because the fishingboats tend to have very poor lights and radarechos. Therefore we always sailed 100 nautical miles off the coast when we sailed down the eastern side of South America. Now the distance was too short to do that. We are now formally not in Patagonia any longer. Gulfo de Penas is the northern border for Patagonia. There has been a definite change of weather. It is much nicer and warmer now. We have now only five more stops before we reach Puerto Montt where we will spend 3 weeks of provisioning for our Pacific crossing to Polynesia


Igår kom vi till Caleta Jacqueline (45.44,0 S och 073.57,3 V) efter en nattsegling över Gulfo de Penas ( Smärtans bukt). Namnen här nere säger något om hur seglarna förr i tiden såg på området - Smärtans Bukt, Hopeless Bay mm. Caleta Jacqueline är vårt 14:de stopp i den chilenska skärgården. Vi seglade över Gulfo de Penas bara 7 sjömil ut från kusten och stötte därför på en massa fiskebåtar. Det är alltid ett problem i områden som detta för fiskebåtarna har ofta mycket dåliga ljus och radarekon. Därför seglade vi alltid 100 sjömil från kusten när vi seglade ner längs ostsidan av Sydamerika. Nu var distansen för kort för att göra detta. Vi är formellt inte i Patagonien längre. Gulfo de Penas är Patagoniens nordliga gräns. Vi har sett en definitiv väderförändring. Det är mycket varmare och behagligare nu. Vi har nu bara ytterligare fem stopp kvar innan vi är i Puerto Montt. Där kommer vi att proviantera under 3 veckor infor vår segling över Stilla Havet till Polynesinen.