Tuesday, February 27, 2007

In Castro - the last stop before Puerto Montt


Yesterday Yaghan arrived in Castro (42.28,7 S and 073.45,3 W) the capital of Isla Chiloe. The town has 25.000 inhabitants. We had dinner at a restaurant for the first time in two months. Already tomorrow morning we will leave for Puerto Montt. That meens that we will spend 38 days in the Chilean Channels. The trip to Puerto Montt is 109 nautical miles. We need time there for provisoning and maintenance before we leave for Polynesia as we have almost 5000 nautical miles to go from Puerto Montt to Papete in Tahiti. We plan to leave on March 20.


Igår kom Yaghan till Castro (42.28,7 S och 073.45,3 V) huvudstaden på ön Chiloe. Staden har 25.000 invånare. Vi åt middag på en restaurant för första gången på två månader. Detta är det sista stoppet för Puerto Montt. Vi seglar vidare redan i morgon bitti. Det innebär att vi har tillbringat 38 dagar i de chilenska kanalerna. Trippen till Puerto Montt är 109 sjömil. Vi behöver tid där för att proviantera och för underhåll av båten innan vi avseglar mot Polynesien. Det är ju nästan 5000 sjömil till Papete på Tahiti. Vi räknar med att lämna Puerto Montt den 20 mars.