Saturday, February 10, 2007

Fantastic - we saw the sun today..........


We have now moved more than 300 nautical miles since our last blog four days ago. We are now anchored in Puerto Bueno (50.59,2 S and 074.13,1 W). We had to make a 120 nautical miles detour to Puerto Natales to fuel. Puerto Natales is the only place along this 1500 nautical miles long coast where you can fuel from a truck and avoid carrying the diesel in 200 litre cans! We got 1300 litres and together with the 1100 we already had onboard we will make it to Puerto Montt. Yaghan consumes more than normal because we have strong winds and currents on the nose every day. We have now made 650 nautical miles or 45 % of the distance to Puerto Montt. We plan to be in Puerto Montt on March 7. That is faster than we originally planned but we are a little bit tired of bad weather after two weeks of constant rain and strong winds. Sometimes we long for the Pacific. However today in Puerto Bueno we saw the sun for the first time in 2 weeks (see picture). You have not seen bad weather before you have sailed down here.......


Vi har rört oss mer än 300 sjömil sedan vår senaste blogg för fyra dagar sedan. Vi ligger nu för ankar i Puerto Bueno (50.59,2 S och 074.13,1 V). Vi var tvungna att ta en omväg på 120 sjömil till Puerto Natales för att tanka diesel. Puerto Natales är det enda stället längs denna 1500 sjömil långa kust där man kan tanka från tankbil och därmed slippa bära diesel i 200 liters fat! Vi tankade 1300 liter och tillsammans med de 1100 liter vi redan hade skall vi komma till Puerto Montt. Yaghan drar mer diesel än normalt pga att vi hela tiden har hårda vindar och strömmar rätt i näsan. Vi har nu gjort 650 sjömil eller 45% av sträckan till Puerto Montt. Vi räknar med att komma till Puerto Montt den 7 mars. Det är snabbare än vi ursprungligen tänkt men vi är lite trötta på dåligt väder efter två veckor av konstant regn och hårda vindar. Ibland längtar vi till Söderhavet. Idag fick vi dock se solen för första gången på två veckor här i Puerto Bueno (se bilden). Man vet inte vad dåligt väder är förrän man har seglat här nere................