Sunday, February 25, 2007

Back in civilization


Yaghan arrived yesterday in Estero Pailad (42.51,4 S and 073.36,0 W) in Isla Chiloe. This is stop no 17 (of 18) in the Chilean archipelago. Isla Chiloe is a big island in southern Chile and its capital Castro is one of the three oldest cities in Chile. Today we will stay in Estero Pailad and tomorrow we will sail to Castro - a city with 25.000 inhabitants. Castro will be our last stop before Puerto Montt. In Puerto Montt we will stay for three weeks and provision for our long voyage to Tahiti which is almost 5000 nautical miles. We have anchored just outside the local church in Pailad - a small village with a few hundred people. It is really an experience to see people and houses again after more that a month with no human contacts at all.


Yaghan kom igår till Estero Pailad (42.51,4 S och 073.36,0 V) på ön Chiloe. Det är vårt 17:de stopp (av 18) in den chilienska skärgården. Chiloe är en stor ö i södra Chile och dess huvudstad Castro är en av Chiles tre äldsta städer. Idag ligger vi kvar i Estero Pailad och imorgon åker vi vidare till Castro - en stad med 25.000 invånare. Castro blir vårt sista stopp före Puerto Montt. I Puerto Montt kommer vi att stanna i tre veckor för att proviantera för vår långa segling till Tahiti som är nästan 5000 sjömil. Vi har ankrat nedanför kyrkan i Pailad - en liten by med ett par hundra invånare. Det är verkligen en upplevelse att se människor och bebyggelse igen efter mer än en månad utan några mänskliga kontakter alls