Sunday, January 28, 2007

Williwaws are screaming down the hills of Puerto Hope


Yesterday we arrived in Puerto Hope - our fourth anchorage in the Chilean Channels. The position is latitude 54.07,4 S and longitude 071.00,6 W. Yesterday we motored 66 nautical miles and we did not see any other boat or any settlements on the shores. It is indeed an uninhabited archipelago. Puerto Hope is not a port but a natural harbour and we a lying here alone. The harbour is protected from all winds but if strong winds are blowing in the strait of Magellans you can get violent winds (williwaws or rachas) screaming down from the high mountains around the anchorage. We saw some of that last night and we will see more the coming night as the winds will reach 30-40 knots in the strait of Magellans. A strong anchorchain with no weak parts is very important. Our stainless steel chain including shackles have a breking limit of 14 tons and that should be enough. We only accept certified Wichard shackles here and the original uncertified shackles have been removed.


Igår kom vi till Puerto Hope - vår fjärde ankarplats längs de chilenska kanalerna. Positionen är 54.07,4 S och 071.00,6 W. Vi gick för motor 66 sjömil hit och vi såg ingen annan båt eller bosättning på land under hela dagen. Det är verkligen en obefolkad skärgård. Puerto Hope är ingen hamn trots namnet. Det är en naturhamn och vi ligger här helt ensamma. Naturhamnen är skyddad för alla vindar men om starka vindar blåser i Magellans sund kan man få vildsinta kastvindar ( williwaws eller rachas) som rusar ner längs de höga bergssidorna. Vi hade en del av det i natt och vi kommer att få mer under den kommande natten då det kommer att blåsa 15-20 m/s i Magellans sund. En stark ankarkätting utan svaga punkter är mycket viktigt. Vår rostfria ankarkättning inklusive schaklar tål 14 ton och det bör vara tillräckligt. Vi accepterar bara certifierade Wichard schaklar här och de ursprungliga omärkta schaklarna har bytts ut.