Tuesday, January 30, 2007

A terrible storm is approaching Cape Horn


Yesterday Yaghan sailed 86 nautical miles to Caleta Notch ( 53.22,7S and 072.48,5W) where we are anchored now. This is our fifth stop along the Chilean Channels. From the last stop - Puerto Hope - we have sailed along the notorious Strait of Magellan. It has had a bad reputation among sailors of all times. It is well-deserved. We had strong winds and currents right on the nose all the time. Yaghan - with an unusually strong engine of 240 hp - only made 5,8 knots from time to time. To sail here without a very strong engine and a lot of diesel must be a nightmare. And the Strait is not very beautiful. When we arrived in Caleta Notch it was blowing 40 knots but inside the caleta it was completely calm. You only feel a williwaw now and then screaming down the hills. It is a very nice anchorage. That is good because a terrible storm is approaching Cape Horn with winds of 50-75 knots and with waves of 9-18 meters. It will pass Cape Horn the day after tomorrow and we are analyzing how much of that we will feel up here. We are now 250 nautical miles northwest of Cape Horn.


Igår gick Yaghan 86 sjömil till Caleta Notch (53.22,7S och 072.48,5W) där vi ligger för ankar nu. Detta är vår femte ankarplats längs de chilenska kanalerna. Sedan vårt förra stopp - Puerto Hope - har rutten gått längs det ökända Magellans sund. Det har haft ett dåligt rykte bland seglare i alla tider. Det är välfötjänt. Vi hade starka vindar och strömmar rätt i nosen hela tiden. Yaghan - som har en ovanligt stark motor på 240 hk - gjorde tidvis bara 5,8 knop. Att segla här utan en stark maskin och mycket diesel måste vara en mardröm. Och sundet är inte speciellt vackert heller. När vi kom till Caleta Notch så blåste det 20 m/s men inne i caletan var det helt lungt. Man känner bara en och annan fallvind som ramlar ner från bergen. Detta är en mycket fin ankarplats. Det är bra för en fruktansvärd storm närmar sig Kap Horn med vindar på 25-37 m/s och vågor på 9-18 meter. Den kommer att passera Kap Horn på torsdag ( i övermorgon) och vi analyserar just nu hur mycket av den som vi kommer att känna av här uppe. Vi är nu 250 sjömil nordväst om Kap Horn.