Saturday, January 20, 2007

The last tango for Argentina


We have finished our provisioning in Ushuaia, Argentina. We are now back in Puerto Williams in Chile. From here we will start our voyage along the Chileans Channels tomorrow. The last week has been full of hard work. We will not miss Argentina. Everything there is extremely difficult. It is almost impossible to get spare parts through the nightmarish custom of Buenos Aires, the general level of quality of gods and services is poor (there are of course exceptions) and you have to fuel with 200 litre cans although this is a town with 50.000 inhabitants. Even for small things you need an agent to help you. It is easy to understand why this country is not developing economically. Everything here takes twice the time (if it can be done at all) of any other country we have seen so far. If we sail to Antarctica once more in the future we will try to do it from the Falklands. The voyage through the Chilean Channels will take 2 months. The distance is almost 1500 nautical miles. We will have headwind most of the time so we will have to use the engine a lot. We will do 21 stops in natural harbours along the way. There are no marinas before Puerto Montt at the end of the channels and very few people live in the Chilean archipelago.

Vi har avslutat vår proviantering i Ushuaia, Argentina. Vi är nu tillbaka i Puerto Williams i Chile. Härifrån kommer vi att starta vår segling längs de chilenska kanalerna imorgon. Den sista veckan har varit jobbig och full av hårt arbete. Vi kommer inte att sakna Argentina. Allt man skall göra där är extremt komplicerat. Det är nästan omöjligt att få reservdelar genom den mardrömslika tullen i Buenos Aires, den allmänna kvalitetsnivån på varor och tjänster är låg (undantag finns naturligtvis) och man måste tanka med 200 litersdunkar trots att detta är en stad med 50.000 invånare. Även för små saker måste man ta hjälp av en agent. Det är lätt att förstå att detta land inte utvecklas ekonomiskt. Allt tar dubbelt så lång tid (om det alls går att göra) som i något annat land vi har sett hittills. Om vi seglar till Antarktis någon mer gång i framtiden så gör vi det från Falklandsöarna. Seglingen genom de chilenska kanalerna kommer att ta 2 månader. Distansen är ca 1500 sjömil. Det blir mest motvind så vi kommer att behöva gå mycket för motor. Vi kommer att göra 21 stop i naturhamnar längs vägen. Det finns inga marinor före Puerto Montt som är slutstationen och mycket få människor bor i den chilenska skärgården.