Monday, January 08, 2007

Drakes Passage lived up to its reputation !!!!!!!!!!


This morning at 4 am local time Yaghan arrived in Puerto Williams in Chile. We started our voyage from Antarctica on January 5 at 9 am local time. The 600 nautical miles voyage was made in 2 days and 19 hours - an average speed of 9 knots. It was a very bumpy trip with winds of 40 knots gusting to 50 during the first day. After that the wind eased a little but the waves where still very high. It was definitely the worst weather so far for Yaghan but she did very well. A big boat is more difficult to nock down so we were happy to be in a 60 footer with a displacement of 40 tons. But Yaghan had to take a lot of beating. We sailed for cutter and two reefs in the main most of the time and made 10 knots for long periods. The next two weeks we will spend in Ushuaia/Puerto Williams provisioning for the Chilean Channels. We plan to leave for the Chilean Channels on January 20. A lot of provisioning has to be done because that voyage will take 2 months. We plan to reach Puerto Montt at the northern end of the Chilean Channels on March 20. There are very few opportunities to provision along the route.

Yaghan kom fram till Puerto Williams i Chile idag på morgonen kl 4 lokal tid. Vi startade vår återresa från Antarktis den 5:te januari kl 9 på morgonen lokal tid. Den 600 sjömil långa seglingen tog 2 dagar och 19 timmar - en medelfart på 9 knop. Det var en mycket skumpig resa med vindar runt 20 m/s och 25 i byarna under det första dygnet. Sedan minskade vindarna något men vågorna var fortfarande höga. Detta var definitivt Yaghans svåraste väder hittills men hon skötte sig som vanligt med den äran. En stor båt är svårare för vågorna att slå ner så vi var denna gång mycket glada att vi satt i en 60 fotare som väger 40 ton! Men Yaghan fick mycket stryk. Segelföringen var cutter och 2 rev i storen under en stor del av resan och farten låg runt 10 knop under långa tider. De kommande 2 veckorna kommer vi att tillbringa i Puerto Williams/Ushuaia för att proviantera för de chilenska kanalerna. Vi räknar med att påbörja vår segling upp längs de chilenska kanalerna runt den 20:de januari. Det krävs mycket proviantering för denna segling då den kommer att ta ca 2 månader. Vi räknar med att nå Puerto Montt vid den norra änden av kanalerna den 20 mars. Under dessa 2 månader finns det mycket begränsade provianteringsmöjligheter.