Monday, December 25, 2006

Yaghans most beautiful anchorage ever


It is now Yahgans second day at the beautiful anchorage in the sound between the islands Eta and Omega in Melchior Islands, Antarctica. The anchorage is protected from all winds. The only problem is that icebergs are drifting in sometimes. These icebergs can be big like trucks and come with the tide. When the tide goes up the icebergs drift in. So during some parts of the day we have to have iceberg watch. It is not good if such an iceberg hits the hull. That is why there are no completely safe anchorages in Antarctica. There nearest safe anchorage is Puerto Williams in Chile some 600 nautical miles away!!!!! We have two colonies of crabeater seals on each side of Yaghan. The crabeater seal is big - 3 m in length och the weight is 200 kg. You are a bit careful when you go ashore to tie the ropes.

Det är nu Yaghans andra dygn på den vackra ankarplatsen i sundet mellan öarna Eta och Omega i Melchior Islands. Ankarplatsen är skyddad för alla vindar. Enda problemet är att det driver in isberg då och då. Dessa isberg kan vara stora som lastbilar och driver med tidvattnet. När tidvattnet går upp kommer isbergen drivande in. Så under vissa delar av dygnet måste vi ha isbergsvakt. Det är inte bra om ett så stort isberg slår i skrovsidan. Detta är orsaken till att det inte finns några helt säkra ankarplatser på Antarktis. Den närmaste säkra ankarplatsen är Puerto Williams i Chile 600 sjömil bort!!!!! Vi har 2 kolonier av krabbätarsälar runt Yaghan. Krabbätarsälen är stor - 3 m lång och väger 200 kg. Man är därför lite försiktig när man går iland för att göra fast repen.