Wednesday, December 20, 2006

Yaghan on her way to Antarctica


Yaghan left Puerto Williams, Chile this morning at 9:30 local time ( 12:30 UTC) to go to Melchior Islands, Antarctica. The distance is 600 nautical miles and we expect to be there on December 23 in the evening. We will spend Christmas Eve at Melchior Islands. Today in the evening we will pass 30 nautical miles east of Cape Horn on our way towards Antarctica.

Yaghan lämnade Puerto Williams i Chile idag på morgonen kl. 9:30 lokal tid (12:30 UTC) för att segla till Antarktis. Seglingen dit är 600 sjömil och vi räknar med att vara framme den 23:de december på kvällen. Vi räknar vi med att fira julafton på Melchior Islands. Ikväll passerar vi 30 sjömil öster om Kap Horn på vår väg mot Antarktis.