Sunday, December 24, 2006

Yaghan in Antarctica


Yaghan arrived in Melichior Islands, Antarctica yesterday at 11 am local time (14UTC). The 600 nautical mile voyage from Puerto Williams Chile was made in 3 days. The sailing conditions were mainly good but during the last 15 hours we had a few hours of strong winds. Our first anchorage is a small beautiful canal in Melchior Islands. This anchorage was recommended to us by Rolf Bjelde and Deborah Shapiro who were the first Swedes to sail from Sweden to Antarctica. They told us that Yahgan probably is the second swedish yacht to do this if we exclude charterboats. We don't know if that is true. If any swede has sailed from Sweden to Antarctica before us please give us a notice!!!! Next fortnight we will cruise the Antarctic Peninsula. Merry Christmas and a Happy New Year to all our readers from Arne and Heléne!

Yahgan anlände till Melchior Islands på Antarktis igår kl 11 lokal tid (14 UTC). De 600 sjömilen från Puerto Williams i Chile tog 3 dygn. Förhållandena var bra mesta tiden men under de 15 sista timmarna hade vi några timmar med hårda vindar. Vår första ankarplats är en liten vacker kanal i Melchior Islands. Denna ankarplats fick vi tips om av Rolf Bjelke och Deborah Shapiro som var de första svenskar som seglade från Sverige till Antarktis. De berättade för oss att Yaghan förmodligen är den andra yacht som gör detta om vi exkluderar charterbåtar. Vi vet inte om det är så. Om någon svensk har seglat från Sverige till Antarktis före oss så hör av er. Det vore roligt att veta. Under de kommande 14 dagarna skall vi segla runt i skärgården kring den Antaktiska Halvön. God Jul och Gott Nytt År till alla våra läsare från Arne och Heléne!