Monday, December 11, 2006

Ushuaia - a meeting point for global sailors


Ushuaia is a meeting point for global sailors. At our dock we have 20 yachts of different nationalities. However many of them are charter yachts. The most famous swedish sailing couple of all times - Rolf Bjelke and Deborah Shapiro with their yacht "Northern Light" - has just finished their provisioning here. They left this morning for South Gerogia. They will sail the Subantarctic Islands round the Antartic Continent. They started from New Zeeland and will return to Tasmania and write a book about it. "Northern Light" was the first Swedish yacht to go to Antarctica. We have also met the authors of the most comprehensive cruising guide for Patagonia and Chile. Their yacht is also at the dock.

Ushuaia är en mötesplats för globala seglare. Vid vår brygga ligger 20 båtar av olika nationaliteter. Många är dock charter båtar. Det mest berömda svenska seglarparet genom tiderna - Rolf Bjelke och Deborah Shapiro på "Northern Light"- har just avslutat sin proviantering här. De seglade nu på morgonen vidare till Sydgeorgien. Deras plan är att segla längs de subartarktiska öarna runt den antarktiska kontinenten. De startade från Nya Zeeland och återvänder efter rundseglingen till Tasmanien och skriver en bok om detta. "Northern Light" var den första svenska båten någonsin att segla till Antarktis. Vi har också mött författarna till den bästa och mest innehållsrika cruising guiden för Patagonien och Chile. Deras båt ligger också vid bryggan.