Saturday, December 30, 2006

Today Yaghan got to 65 degrees south

This morning Yaghan sailed south from Port Lockroy. The purpose was to sail down to Hovgard Island through the Le Maire Channel. When we reached the Le Maire Channel is was packed with ice and we could not get through. The latitude was 65 degrees south. We then turned back to Port Lockroy where we will spend New Years Eve. 65 degrees south is therefore Yaghans most southern position during the round the world voyage. Now we are back in Port Lockroy preparing for New Years Eve. On New Years Day we will start our journey "home" by going to Melchior Islands again. From there we plan to sail back to Chile on January 4 or 5. It depends on the weather.

I morse seglade Yaghan söderut från Port Lockroy. Syftet var att segla ner till Hovgardön genom Lemairekanalen. När vi kom till Lemairekanalen var den packad med is och vi kunde inte komma igenom. Vi fick därför vända där på latitud 65 grader syd. Vi återvände därefter till Port Lockroy där vi skall fira Nyårsafton. 65 grader syd blir alltså den sydligaste punkten under Yaghans jorden runtsegling. Nu är vi tillbaka i Port Lockroy och förbereder oss för Nyårsafton. På Nyårsdagen inleder vi vår återresa till civilisationen genom att segla till Melchior Islands. Därifrån seglar vi åter mot Chile den 4:de eller 5:te januari. Vilken dag det blir beror på vädret.