Tuesday, December 05, 2006

On her way to Ushuaia


Yaghan left the Falklands at 6 am this morning to go to Ushuaia - the most southern town in the world. We will reach Ushuaia om Thursday afternoon December 7. The distance is 453 nautical miles. In Ushuaia we will provision for Antarctica. We hope to leave for Antarctica round Christmans Eve. Yesterday in the Falklands we visited the King Penguins (see picture). These are the second largest penguins in the world - only the Emperor Penguin of Antarctica is bigger. The Kings live on the islands round Antarctica but nerver more south than 60 degrees.

Yaghan avseglade från Falklandsöarna kl 06:00 idag lokal tid. Kursen är Ushuaia - världens sydligaste stad. Vi räknar med att nå Ushuaia torsdagen den 7 december på eftermiddagen. Det är totalt 453 sjömil. Där skall vi proviantera för Antarktis. Vi hoppas att avsegla mot Antarktis runt julafton. Igår besökte vi Kungspingvinerna på Falklandsöarna. Det är de näst största pingvinerna i världen - bara Kejsarpingvinerna på Antarktis är större. Kungarna lever på öarna runt Antarktis men aldrig söder om 60:de breddgraden.