Tuesday, December 26, 2006

Bad weather but Yaghan is nice and warm


Today it is raining and snowing here at our anchorage in Melchior Islands. There is also a lot of wind but our anchorage is amazingly protected from all winds. We will spend the day reading books in a warm and nice yacht. It is not more difficult to keep the yacht warm down here than it is in Sweden in December or March. A good swedish sailing yacht has no problems to have 20 degrees centigrade in the cabins. We have two 5 kW Webasto heaters and most of the time it is enough to run one of them. We have also seven electric heaters in the cabins that we can use when we run our Westerbeke diesel generator. A third source is the possiblilty to create heat from the aircondition system. So as long as we have enough diesel we will be nice and warm. And we still have 2000 litres of diesel left. Our watermaker normally produces 225 litres per hour. Down here it produces less because of the cold water ( 0 degrees centigrade). The production is now 170 litres per hour and our daily need is 200 litres. We take showers daily and live like we do at home. That meens that we have to run the watermaker little more that an hour a day.

Idag regnar och snöar det här vid vår ankarplats på Melchior Islands. Det blåser också hårt men vår ankarplats är förvånansvärt skyddad för alla vindar. Vi kommer att tillbringa dagen med att läsa böcker i en varm och fin båt. Det är inte svårare att hålla båten varm här nere än det är i Sverige i december eller mars. En bra svensk segelbåt har inga problem med att hålla 20 grader i ruffen. Vi har två 5 kW Webastovärmare och för det mesta räcker det med att köra en av dem för att båten skall bli tillräckligt varm. Vi har också sju el element i olika kabiner som vi kan använda när vi kör vårt Westerbeke dieseleleverk. En tredje källa till värme är att använda luftkonditioneringen för att köra värme. Så länge vi har diesel så kommer vi att hålla oss varma och fina. Och vi har ännu 2000 liter diesel kvar. Vår watermaker producerar normalt 225 liter per timma. Här nere producerar den mindre beroende på det kalla vattnet ( 0 grader). Produktionen är nu 170 liter i timmen. Vårt dagliga behov är 200 liter och då duschar vi varje dag och lever som hemma. Detta innebär att watermakern måste gå lite mer än en timma per dag.