Sunday, December 17, 2006

At the Micalvi Yacht Club preparing for Antarctica


Yaghan is now in Puerto Williams Chile waiting for favourable winds to take us to Antarctica. We will probably leave for Antartica on Wednesday, Thursday or Friday. It depends on the weather and the winds. Puerto Williams is a small place and the Micalvi Yacht Club is the most southern yacht club in the world. You moor alongside a sunken chilean navy ship that stands on the bottom and the yacht club facilities are in the sunken ship. We have 600 nautical miles to Melchior Islands in Antarctica so it will take us 3 days to get there. So we will spent Christmas Eve in Antarctica or in Drakes Passege depending on the day we leave.

Yaghan är nu i Puerto Williams i Chile och väntar på bra vindar som kan ta oss till Antarktis. Vi avseglar sannolikt mot Antarktis på onsdag, torsdag eller fredag. Det är helt beroende på väder och vind. Puerto Williams är ett litet ställe och Micalvi Yacht Club är den sydligaste Yacht Klubben i världen. Man förtöjer vid ett sjunket chilenskt militärfartyg som står på botten och yacht clubbens lokaler är i det sjukna skeppet. Vi har 600 sjömil att segla till Melchior Islands på Antarktis så det kommer att ta oss 3 dygn. Så vi kommer att tillbringa Julafton på Antarktis eller på Drakes Passage beroende på vilken dag vi avseglar.