Friday, December 01, 2006

At anchor in Stanley Harbour, the Falklands.


At 16:00 o'clock local time (19 UTC) today Yahgan dropped anchor at Stanley Harbour in the Falklands. The voyage from Mar del Plata was 823 nautical miles and was made in just over four days. The Roaring Forties was not very roaring this time but the Furious Fifties showed some of its capacity by giving us 17-20 m/s at the end. We where accompanied into Stanley Harbour by some dolphins - probably employed by the Queens harbourmaster to welcome sailors to the Falklands.

Klockan 16 idag lokal tid kastade Yaghan ankare i Stanley Harbour på Falklandsöarna. Seglingen från Mar del Plata i Argentina var 823 sjömil och tog lite över 4 dygn. The Roaring Forties var inte speciellt rytande denna gång men The Furious Fifties visade lite av sin kapacitet genom att ge oss 17-20 m/s den sista biten in till Falklandsöarna. Vi ledsagades in i hamnen av några delfiner - förmodligen anställda av Drottningens hamnkapten för att välkomna seglare till Falklandsöarna.