Tuesday, November 28, 2006

In the roaring forties


Yaghan is now on her second day sailing from Mar del Plata to the Falklands ( Las Malvinas). So far we have had tailwind 20-25 knots and we have made an average speed of 8,7 knots. Today a coolfront will pass so we will get headwind for 12 hours and then the tailwind will come back. The temperature falls rapidly. During the four days to the Falklans the temperature will fall 10 degreees - both in the air and in the water. In the air from 20 to 10 and in the water from 16 to 6. Already now we are dressed as we are when we sail in Sweden in the winther. We will reach the Falklands on Friday.

Yaghan är nu på sitt andra seglingsdygn från Mar del Plata till Faklandsöarna (Las Malvinas). Hittills har vi haft medvind på 10-13 m/s och gjort en medelfart på 8,7 knop. Idag passerar en kallfront som kommer att ge oss motvind under 12 timmar och därefter återvänder medvinden. Temperaturen faller nu dramatiskt. Under fyra dagars segling till Faklandsöarna faller temperaturen 10 grader - såväl i vattnet som i luften. Den faller från 20 till 10 grader i luften och från 16 till 6 grader i vattnet. Redan nu är vi klädda som vi är när vi vinterseglar i Sverge. Vi räknar med att nå Falklandsöarna på fredag.