Friday, October 06, 2006

"Open your eyes"

Yaghan is now in Abrolhos 300 nautical miles south of Salvador. It is Brazils biggest concentration of offshore coral reefs. It is the best diving spot in the Brazilian coast. It is also the place where the whales feed their babies until they are fat enough to go to Antarctica. We arrived in Abrolhos in the dark but we saw several whales on the radar. Abrolhos meens "open your eyes" in Portugese. It got its name from the early Portugese navigators. Abrolhos was a dangerous place because of all the coral reefs so the navigators had to "open their eyes". Today we visited the island Siriba together with a person from IBAMA ( The Brazilian Institut for Environment Protection). IBAMA has a base on the biggest island Santa Barbara. You are not allowed to visit any island in Abrolhos without an IBAMA guide. We saw a lot of birds - most of them what they here call Atobas. On the island next to Siriba we saw a lot of Fragata. The Fragatas - with a wing span of 2 meters - can not fish so they steal the fish from the Atobas. The picture show an Atoba. The next two days we will dive with the whales. Very exciting indeed!!!

Yaghan är nu i Abrolhos skärgården 300 M söder on Salvador. Det är Brasiliens största koncentration av korallrev ute i havet. Det är den klart bästa dyksajten längs Brasiliens kust. Det är också stället där valarna föder upp sina ungar så de skall bli feta nog att klara de kalla vattnen vid Antarktis. Vi anlände till Abrolhos i mörker men vi såg ett flertal stora valar på radarn. Abrolhos betyder "öppna dina ögon" på Portugisiska. Ögruppen fick sitt namn från de tidiga Portugiska sjöfararna. Abrolhos stora koncentration av korallrev utgjorde en fara för dem och man måste därför "öppna sina ögon" när man kom hit. Idag har vi besökt ön Siriba tillsammans med en guide från IBAMA ( The Brazilian Institute for Environment Protection). IBAMA har en bas på den största ön Santa Barbara. Man får inte gå iland på någon av öarna utan en guide från IBAMA. Vi såg massor av fåglar - mest vad de här kallar Atobas. På ön brevid fanns massor av Fragatas. Fragatas - med ett vingspann på ca 2 meter - kan inte fiska själva utan stjäl fisk från Atobas på grannön!!!! Bilden visar en Atoba. Under de kommande 2 dagarna skall vi dyka bland valarna. Det skall bli spännande!!!!