Saturday, October 14, 2006

Cruising the Angra dos Reis archipelago


Yaghan is now cruising the Angra dos Reis archipelago south of Rio de Janeiro. That's an archipelgo that reminds us of the Norwegian archipelago. The islands have high mountains and they are very green. However the climate is different with 23 degrees in the water and about the same in the air. Here in the southern hemisphere is it spring and a bit cold for many of the locals. We will spend the rest of this month cruising this archipelago. This is the playground for the people of Rio and Sao Paulo. You see a lot of big motoryachts - particularly Azimuts designed in Italy and produced here in Brazil. We really appreciate this opportunity to cruise in an archipelago as this is the first time we do this since we left Sweden. We move short distances at daytime and stay in nice anchorages at night. This is really nice and easy sailing and a huge contrast to the high seas that we have experienced the last months.

Yaghan seglar nu omkring i Angra dos Reis skärgården söder om Rio de Janeiro. Det är en skärgård som mycket påminner om den norska. Öarna är höga och gröna. Klimatet är dock annorlunda med 23 grader i vattnet och ungefär samma i luften. Här på södra halvklotet är det vår nu och ganska kallt tycker många i lokalbefolkningen! Vi kommer att segla i denna skärgård resten av månaden. Den är en tummelplats för folk från Rio och Sao Paulo. Man ser många stora motorbåtar här - särskilt av det kända märket Azimut som designas i Italien och tillverkas i Brasilien. Vi uppskattar verkligen denna möjlighet till skärgårdssegling. Det är första gången sedan vi lämnade Sverige. Vi förflyttar oss korta stäckor på dagarna och ligger på vackra ankarplatser under nätterna. Det är verkligen en trevlig och enkel form av segling och en stor kontrast mot de stora hav som vi upplevt under de senaste månaderna.