Saturday, September 16, 2006

Yaghan in Brazil


Yaghan arrived in Brazil on September 15 at 9:30 pm local time. We made the voyage from Canary Islands - 3000 nautical miles - in 15,6 days. That is a average speed of 7,9 knots. It was a fantastic voyage - the best we have ever done. We är tired but happy. Now we will spend the coming two months cruising the Brazilian coast.

Yaghan anlände till Brasilien den 15 september kl 21:30 lokal tid ( tiden är 5 timmar före Sverige). Vi avverkarde seglingen från Kanarieöarna - 3000 sjömil - på 15,6 dygn. Det innebär en medelfart på 7,9 knop. Det var en fantastisk segling - den bästa vi någonsin gjort. Vi är trötta men lyckliga. Nu kommer vi att tillbringa de kommande två månaderna med att segla längs Brasiliens kust.