Monday, September 04, 2006

In the DoldrumsWe have now sailed 753 nautical miles since we left Gran Canaria - 25% of the distance to Salvador. Right now we are between Cape Verde and Africa in the so called Doldrums. Its and area with lows, violente squalls and thunder so we have had a busy night. You see the squalls on the radar and try to avoid them. We have two more days here and then we are out of the Doldrums and this strange weather. We have now been at sea for 4,5 days. Our old record was 4 days. Every morning we have to clear the deck from flying fish that has landed during the night. We expect to be in Salvador on September 16. It is 35 degrees celsius in the boat right now!

Vi har nu seglat 753 sjömil sedan vi lämnade Gran Canaria - 25% av sträckan till Salvador. Just nu ligger vi mellan Cape Verde och Afrika in de sk. Doldrums. Det är ett område med lågtryck, våldsamma squalls och åskväder så vi har haft en arbetsam natt. Man ser squalls på radarn och försöker undvika dem. Om 2 dagar är vi ute ut Doldrums och får ett mer normalt väder. Vi har nu varit till havs i 4,5 dygn - längre än vårt gamla rekord på 4 dygn. Varje morgon måste däcket rensas för flygfisk som landat där under natten. Vi räknar med att vara i Salvador den 16 september. Just nu är det 35 grader under däck!