Thursday, September 28, 2006

Courier companies success rate only 25% so far

When you sail round the world you are dependent on good courier service to get spare parts from home. It is often difficult to get spare parts locally. The courir companies ablility to deliver on the promised day has been a big disapointment so far. During our first 4 months we have received 4 packages with courier companies. One was in time and 3 were late - 2 more than a week!!!! Thus the success rate is only 25% so far. The courier companys tend to blame local authorites and "bad luck". For me as a customer it does not really matter what the reason is. I buy the courier companys expertise and I expect them to know what delivery times you can expect in different countries. We have taken two decisions. Firstly we have decided to publish the courier companies actual delivery times in the future. You find it on www.yahgan.com. Secondly we have decided to calculate - for our own good - with 14 days delivery time instead of the 4-5 days that the courier companys claim. We will problably receive 30-40 packages via courier company to different countries during our 3 year round the world voyage. We will normally not decide which company to use. That's decided by the company we order from. We think that our statistics will be of interest to many buyers of courier services. Who want to use a company that has "bad luck" all the time?

När man seglar jorden runt är man beroende av en väl fungerande kurirservice för att få reservdelar hemifrån. Det är ofta svårt att skaffa de rätta reservdelarna lokalt. Kurirföretagens förmåga att leverera på utlovad tid har varit en stor besvikelse så här långt. Under de 4 första måndaderna har vi fått 4 paket med kurir. Ett kom på utlovad tid och 3 var försenade. 2 av paketen var mer än en vecka sena!!!! Success rate är sålunda endast 25% så här långt. Kurirföretagen tenderar att skylla på lokala förhållanden och "otur". För mig som kund spelar det ingen större roll vad skälet till förseningen är. Jag har ju köpt kurirföretagets tjänster för att de skall känna till vad man kan vänta sig för leveranstider i olika länder. Med anledning av detta har vi tagit två beslut. För det första skall vi i fortsättningen publicera de olika kurirföretagens faktiska leveranstider. Du finner statistiken på www.yahgan.com. För det andra räknar vi själva numerar med 14 dagars leveranstid istället för de 4-5 dagar som kurirföretagen hävdar. Vi kommer sannolikt att få 30-40 paket via kurir under vår 3 år långa jorden runt segling. Vi kommer normalt inte själva att bestämma vilket företag vi skall anlita. Det bestäms av det företag vi köper prylarna ifrån. Vi tror att vår statistik kommer att vara av intresse för många köpare av kurirtjänster. Vem vill anlita ett kurirföretag som har "otur" hela tiden?