Sunday, September 10, 2006

Champagne at the Equator crossing


Today at 10:48 UTC Yaghan crossed the Equator at 026.22W. The conditions where perfect with tradewind from SE blowing 16 knots. We have now sailed 2000 M from the Canary Islands and another 1000 remains. We have been at sea for 10 days and have 5 days more to go. During the remaining 5 days we will have 2-3 days stronger winds. We expect to be i Brazil on September 16 at the latest.

Idag kl 10:48 UTC korsade Yahgan ekvatorn på 026.22 grader väst. Förhållanden var perfekta med passadvinden från SO blåsande 8 m/s. Vi har nu seglat 2000 sjömil från Kanarieöarna och 1000 återstår till Brasilien. Vi har nu varit till havs i 10 dygn och 5 dygn återstår. Under de kommande 5 dygnen kommer vi att ha ett par dygn med lite hårdare vindar. Vi räknar med att vara i Brasilien senast den 16 september.