Thursday, August 31, 2006

The voyage to Brazil has started

Yaghan started the voyage to Brazil today at 9 UTC. She plans to reach mainland Brazil on September 20.

Yaghan startade seglingen till Brasilien idag kl 9 UTC. Hon beräknas nå Brasilien runt den 20 september.