Friday, August 18, 2006

Preparing for the long voyage to Brazil


We have now decided to leave for Brazil already late next week. We have shortened our stay in the Canary Islands from originally planned 6-7 week to 4 weeks. We think that we can use the extra time better in South America. This meens that a week of prerarations for the long voyage to Brazil ( 3000 nautical miles) has started. We are doing these prerarations in Puerto Mogan, Gran Canaria. The harbour in San Sabastian, La Gomera did only have 2 berths for yachts of our size and these two where full because of the Festival. Puerto Mogan is a better place for provisioning so no harm done.

Vi ha nu bestämt oss för att avsegla mot Brasilien redan vid slutet av nästa vecka. Vi har kortat ner vårt besök på Kanarieöarna från ursprungligen planerade 6-7 veckor till 4. Vi tror att vi kan använda den extra tiden bättre i Sydamerika. Detta innebär att en vecka av förberedelser för den långa seglingen till Brasilien (3000 sjömil) har startat. Vi gör dessa förberedelser i Puerto Mogan, Gran Canaria. Hamnen i San Sebastian, La Gomera hade bara 2 platser för båtar av vår storlek och dessa var upptagna pga Festivalen. Puerto Mogan är ett bättre ställe att proviantera på så det är ingen skada skedd.