Sunday, June 18, 2006

On her way to the Canary Islands


Yaghan left the Kielkanal in the middle of June to sail towards the Canary Islands. Stopovers will be made in England, Spain and Portugal. We plan to reach the Canary Islands in late July. The weather has been nice so far with tailwinds most of the way. The English Cannel is busy as always but this part is easier than before due to the AIS ( Automatic Identification System). The system is mandatory for commercial ships bigger than 300 tons. For Yaghan it is optional but we like the investment as we now see every commercial ship directly in our electronic chart and they see us. This has made crossings of busy shipping lanes like the English Channel very easy. The biggest problems now are fishingboats and sailings yachts. Them you still have to detect by radar. Fishingboats are perhaps the biggest problem as they tend to move in utforeseeable ways at night. Therefore we try to avoid coastal areas where the fishingboats tend to be.

Yaghan lämnade Kielkanalen under mitten av juni för att segla mot Kanarieöarna. Under vägen kommer vi att stanna på olika ställen i England, Spanien och Portugal. Vädret har hittils varit ok med medvind större delen. Engelska kanalen är alltid mycket trafikerad men är lättare att segla i för oss numera tack vare AIS (Automatic Identification System). Detta system är obligatoriskt för kommersiella fartyg över 300 ton. Yaghan har det frivilligt för att det ökar säkerheten. Vi gillar den investeringen eftersom vi nu ser alla stora kommersiella fartyg direkt i vårt elektroniska sjökort och de ser oss. Detta har gjort korsandet av hårt trafikerade seglingsleder som Engelska kanalen mycket enklare. Fiskebåtar och fritidsbåtar måste fortfarande upptäckas med radar. Det största problemet idag är kanske fiskebåtar som ju tenderar att röra sig på ett oförutseebart sätt under nätterna. Därför undviker vi gärna kustområdena där fiskebåtarna är flest.