Sunday, December 04, 2016

"Pedro" still alive and kicking in Punta del Este

For those of you that have seen our Youtube movies about our circumnavigation 2006-2009 it can be of interest to know that the sea lion that lived in the harbour 2006 is still living here. We called him "Pedro"and he performed well in one of our movies. He now seems to spend the daytime just under the fuel station ( see picture ). Punta del Este is really a special combination of upmarket restaurants, nice beaches and wild sea life even in the marina. Punta del Este was and still is our favorite place in South America.
 
För de av er som har sett våra Youtube filmer från jorden runt seglingen 2006-2009 kan det vara av intresse att veta att sjölejonen som levde i hamnen 2006 fortfarande finns kvar. Vi kallade honom "Pedro" och han uppträdde mycket väl i en av våra filmer. Nu verkar han tillbringa dagarna på en avsats under bensinstationen i hamnen ( se bild ). Punta del Este är verkligen en speciell kombination av fina restauranger, vackra stränder och vilt djurliv i vattnet - också i marinan. Punta del Este är och förblir vårt favoritställe i Sydamerika.

Friday, December 02, 2016

In Punta del Este - the Saint Tropez of South America

Today we arrived in Punta del Este from Buenos Aires. It is 24 hours of motoring in the braunish water of Rio de la Plata to get here from Buenos Aires. Now we are moored and checked in to the country. It goes a little quicker here as all the authorities are very close by. Tonight we will go to our global favorite restaurant Lo de Tere. Last time we were here we had dinner there every day it was open. It is really good. Especially the local lamb. We will also try to go to the nice beaches of Punta del Este. So it is very easy to have a good time here. But our most important job is to find a good weatherwindow to go to the Falklands. It is little more than 1000 nm. It does not look so good in the near future so we will probably be here for one week or 10 days. But that is not a problem.......Now we are only 2 legs away from South Georgia.
 
Idag kom vi fram till Punta del Este. Det är 24 timmars motorgång i det bruna vattnet i Rio de la Plata för att komma hit från Buenos Aires. Nu har vi en plats och vi har checkat in i landet. Det går lite snabbare här eftersom alla myndigheter ligger ganska nära varandra i denna lilla stad. I kväll går vi på en av våra globala favorit restauranger Lo de Tere. Förra gången vi var här åt vi på den alla dagar som den var öppen. Den är fantastisk. Speciellt det lokala lammet. Sedan får gotlänningarna säga vad de vill. Vi kommer också att besöka de fina stränderna runt Punta del Este. Så det är lätt att ha en fin tid här. Dock är vår viktigaste uppgift under de närmaste dagarna att finna ett bra väderläge att gå till Falklandsöarna. Det är drygt 1000 sjömil dit. Det ser inte så bra ut den närmaste tiden så vi blir här sannolikt i 7-10 dagar. Men det är ju inget större problem........Nu är vi bara 2 ben från resans mål Sydgeorgien.

Wednesday, November 30, 2016

Last tango for Argentina

Tomorrow we sail back to Punta del Este at the of Rio de la Plata estuary. It is 188nm from Buenos Aires to Punta del Este - the Saint Tropez of South America. In Punta del Este we will fuel and look for a good weatherwindow to moved further south. Rio de la Platas water looks braun and is full of sediments. So it is not kind to the engine filters. We did engine service here in Buenos Aires and could easily see the effects of going up Rio de la Plata. We have had a nice time in Buenos Aires and got to know the city quiet well. The marina was in the middle of the town with Casa Rosada - where the president works - within walking distance ( see picture ). One strange thing with Argentina is what people in general call the " gringo tax". That means that gringos = all foreigners very often pay higher prices than the inhabitants of the country. And it is not particularly cheap in Argentina with an inflation of 2 % per month. If the Swedish head of the central bank wants to know how you create inflation he should call the former government in Casa Rosada. The current inflation is low in a Argentinian perspective.
 
I morgon seglar vi tillbaka till Punta del Este vid Rio de la Platas mynning. Det är 188 nm från Buenos Aires till Punta del Este - Sydamerikas Saint Tropez. I Punta del Este skall vi tanka och studera vädret så att vi hittar ett fint väderfönster får vår fortsatta segling söderut. Rio de la Platas vatten är brunt och fullt med sediment. Det är inte snällt mot motorfiltren. Vi gjorde motorservice i Buenos Aires och vi kunde lätt se vilken effekt det hade att gå upp längs Rio de la Plata. Vi har haft en fin tid i Buenos Aires och vi lärde känna staden ganska väl. Marinan låg mitt i staden med gångavstånd till Casa Rosada där presidenten jobbar ( se bild ). En annorlunda sak med Argentina är att vad folk i allmänhet kallar " gringo skatt". Den innebär att gringos = alla utlänningar mycket ofta får betala högre priser för saker än inhemska medborgare. Och det är inte speciellt billigt i Argentina med en inflation på 2 % varje månad. Vill Stefan Ingves veta hur man får igång inflationen är det nog bara att ringa den förra regeringen som satt i Casa Rosada. Den nuvarande inflationen är låg i ett Argentiskt perspektiv.

Friday, November 25, 2016

The Swedish connection - Otto Nordenskjöld, "Antarctica" and South Georgia

There are some very important Swedish connections here i Buenos Aires. One is the colours of the very famous football club Boca. Their colours are blue and yellow as the Swedish flag. The background is that when Boca was founded they decided they needed a flag. They decided to take the colours from the first ship that entered the harbour. That happend to be a Swedish boat. The Boca stadion is completely painted in blue and yellow. Boca is the most famous football club in Argentina and the club where Maradonna played.

200 meters from us here in Puerto Madero is the other important Swedish connection. That is the ship " Uruguay" ( see picture ) that saved Otto Nordenskjöld and his crew in Hope Bay, Antarctica 1903 when the first Swedish Antarctic expedition was in trouble because their ship " Antarctica " had been crushed by the ice.

Otto Nordenskjöld started the first Swedish antarctic expedion 1901. He owned the ship "Antarctica" and the captain was the very experienced Norwegian Carl Anton Larsen. Larsen had sailed to Antarctica before and had also been in charge of a whaling company in Norway. They sailed to Buenos Aires where we are now. After provisioning they moved on to the Falklands. From there 1902 they sailed to the Antarctic peninsula and proceeded down the west coast of the Antarctica peninsula very much the route we took 2006 when we did the same journey. After exploring the western part of the peninsula they sailed up north and down the east coast of the Antartic Peninsula. At the island Snow Hill Otto Nordenskjöd and a few men from his crew went on shore to build a camp for the winter. Their plan was to spend one winter on Snow Hill while captain Larsen and the ship "Antarctica" sailed on to explore South Georgia. That is why Carl Anton Larsen and " Antarctica" are very interesting for us as we now are en route to South Georgia.

Carl Anton Larsen wanted to find a place to build a new whaling station on South Georgia and found Grytviken and gave it its name. Later he founded the whaling station in Grytviken and he became a rich man on this business.

After exploring South Georgia he sailed back to the Falklands. The plan was to sail down again to Snow Hill to pick up Otto N and his crew after one year. However "Antarctica" got stuck in the ice and sank about 60 nm from Snow Hill. Carl Anton Larsen and his crew made it to Paulet Island and spent one winter there. That also meant that Otto N and his crew on Snow Hill had to spend another winter here. Next spring both parties made it to Hope Bay on the Antarctic Peninsula where they were picked up by the ship "Uruguay" from the Argentinian Navy. That rescue operation got a lot of publicity all over the world and " Uruguay" is now a museum in Puerto Madero. 1904 Otto N and his crew came back to Sweden as heros. Otto N died i Gotherbury 1928 after being hit by a bus..........All his life his economy was in bad shape because of the debt he got financing the expedition.
 

Det finns några mycket viktiga svenska anknytningar här i Buenos Aires. En är färgerna för den berömda fotbollsklubben Boca. Dess färger är blått och gult som den svenska flaggan. Historien är att när Boca grundades behövde man en flagga. Man bestämde sig då för att ta färgerna från flaggan på den första båten som kom till hamnen i Buenos Aires. Det råkade vara en svensk båt. Bocas fotbollsstadium är helt målat i gult och blått. Boca är Argentinas mest berömda fotbollsklubb och den klubb där Maradona spelade.

200 meter från oss här i Puerto Madero finns en annan mycket viktig svensk anknytning. Det är fartyget " Uruguay" ( se bild ) som räddade Otto Nordenskjöld och hans besättning i Hope Bay på Antarktiska halvön 1903 när den första svenska antarktis expeditionen var i svårigheter efter att deras fartyg " Antarctica" hade krossats av isen.

Otto Nordenskjöld startade den första svenska antarktisexpeditionen 1901. Han ägde skeppet " Antarctica" och kapten på fartyget var den mycket erfarne  norrmannen Carl Anton Larsen. Larsen hade seglat till Antarktis tidigare och även varit chef för en valfångsstation i Norge. 1901 seglade de från Sverige till Buenos Aires där vi är nu. Där provianterade man och fortsatte mot Falklandsöarna dit man kom runt nyår. 1902 seglade man vidare ner mot Anarktiska halvöns västsidan och seglade ungefär samma rutt som vi seglade 2006 när vi var på Antarktis. Därefter seglade man norrut och runt toppen av Antarktiska halvön och sedan ner på ostsidan. Vid ön Snow Hill sattes Otto Nordenskjöld och några besättningsmedlemmar iland. Planen var att de skulle tillbringa den kommande vintern där samtidigt som kapten Larsen seglade "Antarctica" vidare till Sydgerogien för att undersöka detta område. Därför är kapten Larsen och " Antarctica" mycket intressanta för oss som är på väg till Sydgerogien.

Carl Anton Larsen ville finna en plats på Sydgeorgien där han kunde grunda en valfångst station. Han fann Grytviken och gav det dess namn. Senare grundade han en valfångsstation i Grytviken och blev en rik man på detta.

Efter expeditionen på Sydgeorgien seglade han tillbaka till Falklandsöarna. Planen var sedan att åter segla till Snow Hill för att plocka upp Otto N och hans besättning ett år efter att han lämnat dem på Snow Hill. " Antarctica" fastnade dock i isen ca 60 nm från Snow Hill och sjönk slutligen. Kapten Larsen och hans besättning tog sig iland på Paulet ön och fick tillbringa en vinter där. Följaktligen fick också Otto N och hans besättning tillbringa ytterligare en vinter på Snow Hill. 1903 på antarktiska våren lyckades båda besättningarna ta sig till Hope Bay på Antarktiska Halvön där de räddades av "Uruguay" från den argentinska flottan. Räddingsoperationen fick stor publicitet i hela värden och " Uruguay" är nu musiefartyg i Puerto Madero där vi ligger just nu. 1904 kom Otto N och hans besättning till Sverige där man mottogs som hjältar. Otto dog i Göteborg 1928 efter att ha blivit överkörd av en buss........Hans ekonomi var förstörd hela livet pga de skulder han ådrog sig för att finansiera expeditionen.

Sunday, November 20, 2016

What can we learn from Argentina?

We are now exploring Buenos Aires. Many things in the city reminds of a grand past. Some of the avenues were  made after the grand avenues of Paris. In the early twentieth century the country was one of the richest in the world with a per capita income comparable to Germany. Many economists at that time forecasted even more wealth in Argentina and said that it would become the richest country in the world as it had a lot of everything. Today the per capita income is something like half of Germanys. What happend? What happend was Juan and Evita Peron. There is a self-deprecation joke around in Buenos Aires saying that in 1945 Japan was hit by a nuclear bomb and since long everything is rebuilt and fine again. 1946 Argentina got Juan Peron and the country is still in ruins......The lesson is that the wrong politicians can ruin a very rich country over a couple of decades. And the media never notice what is going on. The problem is always overspending. Unfortunately it looks like Sweden is heading in the same direction. It is especially dangerous when the politicians start to think of the country as "very rich". That was the case i Argentina and that is the case in Sweden and France to take another example. It is also a very bad sign when goodness starts to dominate politics - not analytic thinking and common sense. Evita Peron was known all over the world for goodness and for caring for the poor. In spite of that she and her husband ruined the country and created a lot of poor people. That is really an irony. So when we visited Evitas grave ( see picture ) we thought about all the Swedish politicians that think little Sweden is "very rich" and it is a good idea to turn it into a "humanitarian superpower" that can afford to help the entire world. Now Argentina has a new more marketoriented government so we hope everything will start to move in the right direction for Argentina.
 
Vi ägnar oss just nu åt att upptäcka Buenos Aires. Många saker i staden påminner om en svunnen storhetstid. Många av de breda avenyerna gjordes för att efterlikna de breda avenyerna i Paris. På tidigt 1900 tal var Argentina ett av världens rikaste länder med en levnadsstandard i nivå med Tyskland. Många ekonomer spådde på den tiden att Argentina skulle fortsätta att utvecklas och bli världens rikaste land med tanke på att det hade mycket av allt som var viktigt. Idag är per capitainkomsten hälften av Tysklands. Vad hände? Det som hände var Juan och Evita Peron. Det finns ett galghumoristiskt skämt som går runt i Buenos Aires. Det går ut på att Japan 1945 drabbades av en atombomb och allt är sedan länge återställt och fint. Argentina drabbades 1946 av Juan Peron och landet ligger fortfarande i ruiner.....Lärdomen är att fel politiker kan ruinera också ett mycket rikt land på ett par decennier. Media ser aldrig i tid vad som håller på att hända. Problemet är alltid att man spenderar mer pengar än man har. Tyvärr går Sverige åt samma håll. Det är speciellt farligt när politikerna börjar tänka på landet som " mycket rikt". Det var fallet i Argentina och det är fallet idag i länder som Sverige och Frankrike för att ta ett annat exempel. Det är också ett mycket dåligt tecken när "godhet" börjar dominera politiken - inte analytiskt tänkande och sunt förnuft. Evita Peron var känd över hela världen för sin godhet och sin omtanke om de fattiga. Ändå ruinerade hon och hennes man landet och skapade miljoner av fattiga som aldrig hade behövt vara fattiga. Detta är verkligen en ironi. Så när vi idag besökte Evitas grav ( se bild ) så tänkte vi mycket på alla de svenska politiker som tycker att lilla Sverige är " mycket rikt " och att det därför är en god idé att göra Sverige till en "humanitär stormakt" som skall hjälpa hela världen. Nu har Argentina fått en ny och mer marknadsorienterad regering så vi hoppas att det nu skall börja gå åt rätt håll igen.
  

Saturday, November 12, 2016

In Buenos Aires Puerto Madero

On Friday November 11 at 2 am Yaghan arrived in Buenos Aires. There is a bridge to go into Puerto Madero and that bridge does not open between midnight and 7 am in the morning. However when we arrived the Prefectura opened the bridge for us so we could get in to Puerto Madero. We were very grateful. We have a berth next to the marina office. Puerto Madero is in the middle of Buenos Aires in an upmarket area of the town. It is fantastic to live in the middle of this big city. Here we will stay for one month. We are really looking forward to exploring Buenos Aires. The 10 days sail from Salvador was not that difficult but the last 24 hours up the River Plate was difficult with headwinds and strong currents. Now we only have 2 " shorter legs" of 1000 nm each to go to South Georgia. It feels like we are almost there......
 
Fredagen den 11 november kl 2 på morgonen kom Yaghan som planerat till Puerto Madero, Buenos Aires. Det finns en bro för att man skall ta sig in till Puerto Madero och den bron öppnas inte mellan 00 och 07 på morgonen. Till vår stora glädje och förvåning så öppnade hamnpolisen ändå bron när vi kom så att vi kunde lägga oss på vår plats. Vi ligger nu på paradplats nära marina kontoret. Puerto Madero är mitt i stan och i en mycket attraktiv del av staden. Det är fantastiskt att bo mitt inne i denna enorma storstad under en hel månad. Vi ser verkligen fram emot att upptäckta Buenos Aires. De 10 dagarnas segling från Salvador var inte så besvärliga så när som på de sista 24 timmarna upp längs Rio de la Plata. Då hade vi motvind och motström som gjorde det hela svårt. Nu har vi bara 2 " korta" ben på 1000 sjömil vardera kvar till Sydgeorgien. Det känns som vi redan är där....................

Wednesday, November 09, 2016

At sea and tomorrow at midnight we are in Buenos Aires

We are now at the end of the 2000 nm voyage from Salvador to Buenos Aires. We will be in Buenos Aires at midnight tomorrow November 10. The last days we have been speeding to avoid a southerly gale over Buenos Aires on November 10. It looks like we will be successful. We will get some thunder but we will avoid the strongest winds. The only indecent so far on this voyage is a collision with a whale. It was the first time for us. The yacht was shaken but no damages. Probably the whale was as surprised as we were. We are really looking forward to one month on shore i Buenos Aires. There has been a lot of sailing lately. First 2700 nm over the Atlantic and then another 2000 nm to Buenos Aires. In total almost 8000 nm since we left Sweden i July 2016
 
Vi är nu på sluttampen av vår segling från Salvador till Buenos Aires. Vi räknar med att vara i Buenos Aires vid midnatt imorgon den 10 november. De senaste dagarna har vi seglat så fort som möjligt för att minimera effekterna av en sydlig kuling över Buenos Aires den 10 november. Det ser ut som att vi kommer att lyckas. Vi får en del åska med undviker sannolikt de kraftigaste vindarna. De enda incidenten så här långt på resan är en kollision med en val. Det var första gången för oss. Yaghan blev lite omskakad med inga skador. Valen var säkert lika förvånad som vi. Vi längtar verkligen efter en månad på land i Buenos Aires. Det har varit mycket segling på sista tiden. Först 2700 sjömil över Atlanten och sedan ytterligare 2000 nm ner till Buenos Aires. Totalt nästan 8000 nm sedan vi lämnade Sverige i juli 2016.
.

Monday, October 31, 2016

Ready to sail to Buenos Aires

After almost 2 weeks in Salvador, Brazil we are ready to sail the 2000 nm to Buenos Aires where we will stay for one month. We will leave tomorrow November 1. We have been waiting for an aggressive low to pass before we leave. We will meet some rain outside Rio de Janero but generally the weather will be good. We are really looking forward to exploring Buenos Aires during one month. We have been in Buenos Aires before but it is different to actually live in a city for a longer period.  We plan to sail directely to Buenos Aires. Our weather system SPOS predicts an average speed of 7,5 knot if we sail all the way.  But normally we motor when the speed is too low so we think we will be there on November 11 or 12. We have a nice berth booked i Puerto Madero just in the middle of the town.
 
Efter nästan 2 veckor i Salvador, Brasilien är vi nu redo att segla vidare de 2000 sjömilen till Buenos Aires. Där kommer vi att stanna en hel månad. Vi avseglar imorgon den 1:a november. Vi har väntat ett par dagar på att ett aggressivt lågtryck skulle passera vår väg. Vi kommer att möta en del regn utanför Rio de Janeiro men i övrigt kommer vädret att vara bra. Vi ser verkligen fram emot att bo en månad i Buenos Aires. Vi har varit där tidigare men det är något annat att faktiskt bo i en stad under en längre tid. Vi räknar med att segla direkt till Buenos Aires. Vårt vädersystem SPOS förutser en snittfart på 7,5 knop om vi seglar hela tiden. I praktiken kommer det att gå lite snabbare eftersom man får gå för motor när vinden blir för dålig. Så vi räknar med att vara framme den 11 eller 12 november. Vi har redan bokat en fin plats i Puerto Madero som ligger mitt inne i den brusande storstaden.

Tuesday, October 18, 2016

In Salvador de Bahia, Brazil

Last night at midnight Yaghan arrived in Salvador de Bahia, Brazil. Here we will stay for 9 days. We are moored in Bahia Marina - an old favorite with many good restaurants and excellent service in every respect. We stayed only 2 days in the Brasilien island Fernando de Noronah ( see picture ). We left Friday October 14 at 9 am local time to sail 770 nm miles to Salvador. The stop in Fernando became shorter than originally planned. The anchorage was very rolly and it was difficult to keep your dingy in a safe place while ashore. So we did not get the ease of mind you need to discover a new place. The nice thing with sailing is that you can leave immediately if you don't like a place. The sail to Salvador was tough. We were beating against strong head winds along the Brazilian coast for 4 days so we were a bit tired when we arrived this night. Our passage through the doldrums was better than last time 2006 due to better information from our weather system SPOS but it is wrong to cross the eqator as far west as 30 W. Last time we crossed at 26 W and sailed straight to Salvador. That is much better than to go via Fernando de Noronah. You learn as long as you live...........
 
Igår kväll vid midnatt kom Yaghan till Salvador de Bahia i Brasilien. Här kommer vi att stanna i 9 dagar. Vi ligger i Bahia Marina - en gammal favorit med många trevliga restauranger och fin service i övrigt. Vi stannade bara i 2 dagar på Fernando de Noronah ( se bild ). Vi lämnade fredagen den 14 oktober kl 9 och seglade de 770 sjömilen till Salvador. Stoppet på Fernando blev kortare än utsprungligen planerat. Ankarplatsen var mycket gungig och det var svårt att lämna jollen på ett säkert sätt när man ville gå iland. Så vi fick inte den sinnesfrid som man behöver för att upptäcka ett nytt ställe. Det fina med långsegling är att man i ett sådant läge bara kan segla vidare. Seglingen till Salvador var tuff. Hård kryssbog i 4 dygn är inte en drömsituation så vi var lite trötta när vi kom till Salvador igår natt. Vår passage genom doldrums var bättre än förra gången 2006 tack vare bättre information från vårt vädersystem SPOS men det är fel att korsa ekvatorn så långt västerut som 30 grader. Förra gången korsade vi vid 26 W och gick direkt till Salvador. Det var mycket bättre än att gå via Fernando de Noronah pga den hårda kryssbog som följde. Man lär så länge man lever................

Wednesday, October 12, 2016

Yaghan has arrived in Fernando de Noronah, Brazil

Last night at 10 pm local time Yaghan arrived in Fernando de Noronah, Brazil. Now we will have a long nights sleep. A more comprehensive report will come in a few days.
Igår kväll kl 22 lokal tid kom Yaghan fram till Fernando de Noronah, Brasilien. En mer innehållsrik rapport kommer inom de närmaste dagarna.

Friday, September 30, 2016

At sea en route to Fernando de Noronah, Brazil

Today Friday September 30 Yaghan left Santa Cruz de Tenerife for a 2200 nm sail to Fernando de Noronah, Brazil. Our weather system SPOS is forecasting weak to moderate winds so we don't expect to be there until October 12. That means I will have my 65:th birthday at sea on October 10 - around the time we expect to cross the equator. We sail 100 nm west of Cape Verde islands and we will cross the equator at 30 West.
 
Yaghan lämnade Santa Cruz på Teneriffa fredagen den 30 september för den 2200 sjömil långa seglingen till Fernando de Noronah i Brasilien. Vårt vädersystem SPOS förutser svaga till måttliga vindar så vi räknar inte med att vara framme förrän runt den 12 oktober. Detta innebär att jag får fira min 65 årsdag till havs den 10 oktober - ungefär när vi korsar ekvatorn. Vi kommer att segla ca 100 sjömil väster om Kap Verde öarna och korsa ekvatorn vid 30 West.

Tuesday, September 20, 2016

Analyzing the weather to Brazil - two hurricanes visible

We are now analyzing the weather to Fernando de Noronah, Brazil on a daily basis. The distanse is 2200 nm or 11-12 days. Our plan is to leave on October 1 but the exact date is depending on the weather. It is now hurricane season i the North Atlantic. These hurricanes are born along our route west of Cape Verde Islands. For the moment two hurricanes are visible ( see picture ). Around Cape Verde they have not had time to reach their full strength but it is a good idea anyhow to try to avoid meeting these tropical disturbances. After one week we will be in the doldrums. This area with no wind and heavy thunderstorms we have to motor through. We expect to motor for 2-3 days before we meet the SE tradewind just before the equator. We plan to cross the equator at 30 W. After that we are at Fernando de Noronah in a few days.

 

Vi analyserar nu vädret till Fernando de Noronah dagligen. Distansen är 2200 sjömil och vi räknar med att det tar 11-12 dygn. Vår plan är att gå den första oktober men den exakta avresedagen beror på vädret. Det är nu orkansäsong på Nordatlanten. Dessa orkaner föds längs vår rutt väster om Kap Verde. För ögonblicket är två orkaner synliga ( se bild ). Runt Kap Verde har dessa orkaner ännu inte hunnit nå sin fulla styrka men det är ändå en bra idé att försöka undvika dessa tropiska oväder när man seglar. En vecka efter starten räknar vi med att nå doldrums. Detta område med svaga vindar och kraftiga åskväder räknar vi med att köra igenom för motor. Det kommer att ta 2-3 dygn innan vi möter de SO passadvindarna just före ekvatorn. Det blir tredje gången vi seglar över ekvatorn. Denna gång räknar vi med att korsa ekvatorn vid 30 grader väst. Därefter når vi Fernando de Noronah inom ett par dagar.


Friday, September 09, 2016

Santa Cruz de Tenerife

Yaghan arrived this morning in Santa Cruz de Tenerife after a night sail from Lanzarote. Here in Teneife we will now stay until October 1. It is better for weather reasons not to go to Brazil before the month of October. Therefore we now have three weeks here in Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz is a 500 year old town with 200.000 inhabitants. After the small Puerto Calero we will now live big city life for three weeks. Here is everything - lots of good restaurants and fantastic shopping at El Cortes Ingles. A good place to prepare for the 2145 mm voyage to Fernando de Noronah in Brazil.
 
Yaghan kom i morse till Santa Cruz på Teneriffa efter en nattsegling från Lanzarote. Här kommer vi att stanna till 1:a oktober. Av väderskäl bör man inte gå till Brasilien förrän i oktober månad. Därför får vi nu tre härliga veckor här på Teneriffa. Santa Cruz är en 500 år gammal stad med mer än 200.000 invånare. En verklig kontrast till det lilla Puerto Calero på Lanzarote. Här finns allt - många trevliga restauranger och fantastisk shopping på El Cortes Ingles. En bra plats att förbereda sig för den 2145 sjömil långa seglingen till Fernando de Noronah i Braslien.

Tuesday, September 06, 2016

Reflections on news from Sweden - where is the taxpayer perspective?

In an earlier blogpost I reflected a little on the improvement of Internet for the global sailor. One effect is that you now can follow the Swedish news better while you are abroad. We can listen to Swedish radio and see Swedish TV news if we want. That was completely impossible the last time we were away on a longer sailing voyage. And with "pod and play" you can consume it whenever you want. Good technical innovations but I am not sure it improves peace of mind.......

Swedish newspapers we don't read anymore - not at home nor abroad. We stopped some years ago like many other people. The reason being the declining quality. We only read Financial Times and Economist. Financial Times is downloaded to our Amazon Kindles - on shore or at sea. The Economist ( see picture) is heavier so we download that on shore and we often also download the audio version so we can listen to all the articles when we are at sea. The audio version of Economist is some 8 hours long. And often very interesting indeed. Instead of Swedish newspapers we follow two very interesting blogs from Sweden - " det goda samhället " and " ledarsidorna.se ".

So the real new thing now for us is Swedish radio. However you get more and more puzzled when you listen to it at a distance. There is not a problem too small not to be solved with more spending from the taxpayers. Steve Jobs once said that to give away money is an overrated occupation. That was probably meant as a "friendly" comment to Bill Gates and his new occupation as savior of the world by giving away his money. I think that Bill - if he is a skilled entrepreneur - could do more good by creating new companies in risky countries. The difficult thing is to create value - not give it away.  But that is another thing.

If anyone wants to give his own money away that is his right. However in Sweden you can still be famous and admired by giving other people's money away - especially the taxpayers money. I wonder how long that will last. In Sweden 20% of the taxpayers pay 50% of the personal taxes and use only 10% of the "welfare". So it is a small group that pays most of the taxes. Sweden is not unique here. In many countries the group that pays most of the taxes is even smaller. It is not good news for these taxpayers when their country becomes a "humanitarian superpower". I wonder how many big taxpayers there will be left in Sweden in 10 years when I listen to Swedish Radio. It is quiet scarring. They never take the taxpayers view. 

Swedish Radio seems to think that everybody in a globalize world will stay in high tax countries and pay whatever they are charged. I think we will see dramatic changes here in just a few years if attitudes are not changed........Most people accept to pay half of their income in tax - if the country is well-managed  and secure - but in Sweden you now pay almost 60% and the direction is further up. Soon you can't say that you pay a part of our income in taxes. A more correct description is that the government takes everything and gives you a commission of 40 %. And the country is not so well-managed and secure anymore.
 
I en tidigare bloggpost funderade jag lite kring det faktum att internet nu fungerar mycket bättre för långseglaren. En effekt av detta är att man nu mycket lättare kan följa de svenska nyheterna när man är utomlands. Man kan följa såväl svensk radio som svensk TV via internet. Detta var helt omöjligt i praktiken bara för några år sedan. Och med " pod och play" kan man följa det när man vill. Fina tekniska innovationer men jag är inte säker på att det ökar sinnesfriden........

Svenska tidningar läser vi inte längre - vare sig vi är hemma eller utomlands. Det slutade vi med för några år sedan pga den ständigt sjunkande kvaliteten. Vi läser bara Financial Times och Economist. FT laddar vi ner i våra Amazon Kindlar i land och till sjöss. Economist ( se bild ) som är tyngre tar vi bara ner när vi är i land. Då tar vi också ner hela ljudversionen som sedan ger ca 8 timmars lyssnande vid lämpligt tillfälle. Mycket bra att ha under långa nattpass till havs. Istället för svenska tidningar följer vi två intressanta bloggar från Sverige - " det goda samhället " och " ledarsidorna.se ".

Så det nya för oss är egentligen möjligheten att lyssna till svensk radio. Man blir dock mer och mer förbryllad ju längre man lyssnar. Det verkar inte finnas något problem som är för litet för att inte kunna lösas med mer av skattebetalarnas pengar. Steve Jobs sade någon gång att skänka bort pengar är en överskattad sysselsättning. Det var förmodligen en pik till Bill Gates som ju ägnar sig just åt detta. Jag tror att Bill Gates  - om han är en skicklig entreprenör - skulle kunna göra större nytta för samhället genom att starta nya företag i riskabla länder. Det svåra är ju inte att ge bort pengar utan att skapa värden. Men det är en annan sak.

Vill någon skänka bort sina egna pengar så har man sin fulla rätt till det. Det fantastiska med Sverige verkar vara att man kan bli känd och beundrad genom att skänka bort andras pengar - speciellt skattebetalarnas. Jag undrar hur länge det kommer att få fortsätta. I Sverige svarar 20% av skattebetalarna för 50% av de personliga skatterna  och utnyttjar bara 10% av "välfärden". Så det är en ganska liten grupp som svarar för huvuddelen av skatterna. Sverige är inte unikt här. I många länder är det en ännu mindre grupp som svarar för huvuddelen av skatterna. Det är inte goda nyheter för denna lilla grupp skattebetalare att höra att ens land nu skall vara en "humanitär stormakt". Jag undrar i mitt stilla sinne hur många stora skattebetalare som finns kvar i Sverige om 10 år när jag lyssnar på svensk radio. Det är ganska skrämmande. Man tar aldrig skattebetalarnas perspektiv. 

Sveriges Radio verkar tror att folk i en globaliserad värld bara stannar i sitt land och betalar vilka skatter som än debiteras. Jag tror istället att vi kommer att se dramatiska förändringar här på bara några års sikt om inte attityderna förändras.........De flesta människor accepterar nog att betala hälften av vad man tjänar i skatt - om landet är välskött och säkert. Dock betalar man i Sverige nu nästan 60% och tendensen är fortsatt uppåt. Snart kan man inte längre beskriva det som att man betalar en del av sin inkomst i skatt. En mer korrekt beskrivning måste vara att staten tar hela inkomsten och ger dig en kommission på 40%. Och landet är inte så välskött och säkert längre.

Thursday, September 01, 2016

In the Canary Islands preparing for the sixth Atlantic Crossing

Yaghan arrived in Puerto Calero, Lanzarote on Monday this week. Here we will stay a few days before we move on to Santa Cruz de Tenerife. We will - for weather reasons - not leave the Canary Islands until October 1. So we have plenty of time to prepare Yaghans sixth Atlantic Crossing. This time we will change strategy a bit. 2006 when we sailed around the world we sailed to Brazil in September. This time we will sail in October. October is better because doldrums are smaller. We will also sail 100 nm west of Cap Verde where the doldrums are smaller. Last time we sailed between Africa and Cape Verde. We will try to cross the Equator at 30 West instead of 26.22 W the last time - 225 nm more west. All this to minimize the effect from the doldrums. Last time we motored in the doldrums for more than 1000 nm. This time we hope to motor in the doldrums for only 500 nm. Doldrums 2006 was not a pleasant experience. Very warm weather and a lot of thunder. To be struck by lightening is one of the risks at sea that you can't do very much about. And it can destroy all electronics onboard. As old bankers we never like risks we can't control........
 
Yaghan kom till Puerto Calero, Lanzarote i måndags innevarande vecka. Här kommer vi att stanna några dagar innan vi seglar vidare till Santa Cruz på Teneriffa. Vi kommer inte - av väderskäl - att påbörja vår segling mot Brasilien förrän runt 1 oktober. Så vi har gott om tid att förbereda Yaghans sjätte Atlantöverfart. Vi kommer att ändra strategi en del jämfört med 2006 då vi seglade samma sträcka som en del av vår jorden runt segling. Då seglade vi över i september, nu seglar vi över i oktober. I oktober är doldrums mindre. Dessutom tänker vi nu gå 100 nm väster om Cape Verde istället för mellan Afrika och Cape Verde som vi gjorde förra gången. Vi kommer att försöka korsa ekvatorn vid 30 W istället för 26.22 W förra gången - 225 sjömil längre västerut. Allt detta för att göra påverkan från doldrums så liten som möjligt. Förra gången gick vi för motor mer än 1000 sjömil genom doldrums, nu hoppas vi att det räcker med 500 sjömil. Doldrums 2006 var ingen trevlig upplevelse. Otroligt varmt och mycket åska. Ett blixtnedslag på en båt är en otäck risk som man inte kan skydd sig emot. Det ödelägger all elektronik ombord. Som gamla bankmän gillar vi inte risker som man inte kan kontrollera.

Friday, August 19, 2016

Reflections on Internet at sea from Lagos

Yaghan arrived in Lagos, Portugal on Monday August 15 after a two day sail from La Coruna, Spain. It was a nice sail but the winds were week so there was some motoring. 

As a part of our refit at the Hallberg-Rassy shipyard 2015 the communication equipment was upgrade to today's standard. As we have now sailed 5000 nm with the new equipment it is time to reflect a little on the developments of Internet for sailors. We can compare with situation 2006-2009 when we sailed around the world. How has Internet for sailors developed during the last decade?

Let me start with the positive side. We have today much better possibilities to use free marina wifi thanks to products like Locomarines Yachtrouter. That means that you in most big marinas can use your computers and devices as you do at home. The only difference being the normally slower speed of marina wifi:s. They very seldom have better speed than 1-2 Mbit per second. But it is ok for your basic needs. 

If there is no marina wifi or it is too slow you can use the mobile system. There we have seen dramatic improvements over the last decade. As a customer of Telia you can buy one GB in Europe for 199 SEK and one GB outside Europe for 299 SEK. That is 20-30 Swedish öre per MB which is where the world market is today. However Telia does not have global coverage for this product yet. For example they don't cover South America very well. Here we can use Apple SIM and buy GB online from Gigsky or Alwaysonline. These companies work very well and they cover almost every country in the world. The speeds are better than Telias normally and the prices are competitive also in Europe. Here in Portugal I bought 3 GB for 50 USD - as low as 14 Swedish öre per MB - from Gigsky, a Silicon Valley company. And the speed is 31 Mbit per second!! During our circumnavigation we often had to pay mobile roaming fees of 150 Swedish kroner per MB. So here we have seen a dramatic improvement over the last decade. Internet when you are onshore is no longer a problem for the long distance sailor.

When it comes to Internet at sea the developments are positive and negative. The positive is that Inmarsat now has competion from KVH. Inmarsat charges the sailor about 200 Swedish kroner per MB and KHV around 10 Swedish kronor. The KVH speed is 1 Mbit, 4 times better than Inmarsat Fleetbroadband 250. However KVH does not have complete global coverage ( they don't cover South Georgia ) so we have to have an Iridium Pilot also. If you do a bundle product KVH/Iridium Pilot that gives you global coverage at the price of around 10 Swedish kroner per MB. That is by far the best product on the market today for Internet at sea. We still have our Inmarsat Fleerbroadband as a back up. We use KVH/Iridium Pilot for weather reports 4 times a day and for taking down Financial Times to our Kindles every day. It is really an improvement to be able to read Financial Times every morning at breakfast ( see picture ) in the middle of the ocean. We don't do anything else with our computers and devices at sea. We don't even take emails. 

The reason for this is the following. It is today impossible to control the MB used by modern devices from Apple and Android and also Windows 10. Even if you try to shut down all automatic updates they consume a lot of MB as soon as the are connected. They are designed to do a lot of things on the web as soon as they are started. For exepmle when Helene and I use our devices as we do at home we consume 1 GB per day. The cost for that at KVH is 10.000 Swedish kroner and 200.000 at Inmarsat!!!!! So if you leave devices on by mistake it can cost you a fortune in a few hours. Therefore we only use devices onboard with reasonable control of the MB consumption and that is Yaghans fixed computer with Windows 7 for weather reports and our Kindles for downloading FT. We start the KVH/Iridium Pilot only 4 times a day for 5 minutes. This is the only way we have found to control the flow of MB. Internet at sea is a really dangerous product for your economy in the modern world with IPads and IPhones. On shore we love our Ipads and Iphones.

 
Yaghan kom till Lagos i Portugal i måndags den 15 augusti. Vi hade en fin 2 dagars segling från La Coruna i Spanien. Dock var vindarna svaga så det blev en del motorgång.

Som en del i den refit som gjordes hos Hallberg-Rassy 2015 uppgraderades kommunikationsutrustningen till dagens standard. Vi har nu seglat ca 5000 sjömil med den nya utrustningen och legat i ett flertal hamnar inom och utom Sverige. Det är därför dags att reflektera något över vad som hänt när det gäller Internet för seglare. Vi kan jämföra med situationen under vår jorden runt segling 2006-2009. Hur har utvecklingen varit under detta decennium?

Låt mig börja med det positiva. Man har idag mycket bättre möjlighet att utnyttja gratis wi-fi som finns i marinor runt om i världen tack vare produkter som Locomarines Yachtrouter. Detta innebär att man i de flesta större marinor kan använda Internet som man gör hemma. Enda skillnaden är att dessa marina wi-fi ofta är något långsamma. Farter på 1-2 Mbit per sekund är vanliga. Men det är ok för de flesta behov.

 Om det inte finns marina wi-fi eller om det är för långsamt kan man använda mobilsystemet. Där har det skett dramatiska förbättringar under den senaste 10 års perioden. Som kund i Telia kan man idag köpa en GB för 199 SEK i Europa eller för 299 på många håll i resten av världen. Det innebär en kostnad på 20-30 öre per MB och där ligger världsmarknaden idag. Under vår jorden runt segling betalade vi ofta roamingpriser på 150 SEK per MB!!!! Telias produkt täcker dock inte hela världen än. Bl.a så täcker man Sydamerika dåligt eller knappt alls. Här kan man dock använda något som heter Apple SIM. Genom Apple SIM kan man online köpa mobilvolym genom företagen Gigsky, Alwaysonline och olika lokala operatörer. Gigsky och Alwaysonline fungerar mycket bra och täcker praktiskt taget alla världens länder. De fungerar också i Europa med konkurrenskraftiga priser och hastigheter som ofta överstiger de som Telia erbjuder. Här i Portugal använder vi just nu Gigsky. Vi köpte 3 GB för 50 USD. Det är bara 14 öre per MB - alltså billigare än Telia. Och hastigheten är hela 31 Mbit. Gigsky är ett Silicon Valley företag.  På den mobila sidan har det alltså skett dramatiska förbättringar för kunderna. Att köpa volym från Gigsky är så enkelt att man ofta gör det till havs innan man lagt till. Och man ser i realtid hur mycket man förbrukar.

När man tittar på Internet till havs finns det såväl positiva som negativa tendenser. Det postiva är att Inmarsat nu har konkurrens från KVH. Inmarsat Fleetbroadband kostar ca 200 SEK per MB medan KVH tar ca 10 SEK lite beroende på vilken volym man vill binda sig för. KVH:s hastighet är 1 Mbit - 4 ggr så snabbt som Inmarsat Fleetbroadband 250. KVH har dock inte global täckning ( täcker inte Sydgeorgien ) så därför måste vi också ha en Iridium Pilot. Då kan man köpa ett kombinationsabonemang som har global täckning och som kostar ca 10 SEK per MB. När inte KVH har täckning så slår det automatiskt över till Iridium och då blir farten lägre men det fungerar bra. Detta är helt klart den bästa produkten på marknaden idag när man talar om Internet till sjöss. Vi använder KVH/Iridium Pilot 4 ggr per dag för att ta ner väderrapporter och en gång per dag för att ta ner Financial Times till våra Kindlar. Det är verkligen en förbättring att kunna läsa världens bästa tidning till frukost varje dag till havs ( se bild ). Vi gör inget annat Internetbaserat till havs. Vi tar inte ens längre våra email. 

Förklaringen till detta är följande. Och detta är det negativa i utvecklingen. Det är idag helt omöjligt att kontrollera förbrukningen av antalet MB om man använder produkter från Apple och Android eller Windows 10. Även om du försöker stänga av alla automatiska uppdateringar så drar dessa produkter  stora volymer så snart de startas upp. De är designade för att göra en massa saker på webben så snart de är påslagna. Så t.ex förbrukar Helene och jag ca 1 GB per dag när vi använder alla våra apparater normalt som vi gör hemma. En GB kostar 10.000 SEK hos KVH och 200.000 SEK hos Inmarsat!!! Så om man av misstag lämnar några apparater på så kan det kosta en förmögenhet på ett par timmar. Och förr eller senare glömmer man att stänga av något. Alla seglare som varit ute en längre tid har gjort sådana misstag. Internet till havs är alltså en livsfarlig produkt rent ekonomiskt. Därför använder vi bara båtens fasta dator till havs för väderrapporter och våra Kindlar för Financial Times. Båtens fasta dator har Windows 7 och hittar inte på så många egna saker som Apple, Android och Widows 10. Vi startar KVH 4 ggr per dag under 5 minuter. Båtens fasta dator har ingen emailfunktion och vi surfar aldrig med den. Vi har funnit att detta är enda sättet att få någorlunda kontroll på förbrukningen. Thursday, August 11, 2016

La Coruna and La Oreja de van Gogh

By midnight we arrived in La Coruna from St Malo. It was a nice sail with strong winds in the end over the Bay of Biscay.It is great to be in La Coruna again. We love the city. It was here we discovered the Spanish group La Oreja de Van Gogh 2006. We were at the beginning of our round the world voyage and we needed some new music to play on board during all long nights at sea. That year the album Guapa ( Beautiful ) was the most selling album in Spain. We bought it and got hooked on La Oreja de Van Gogh. We have all their albums and no music is played more often onboard Yaghan than La Oreja de Van Gogh. The group is from San Sebastián in the Basque country. Unfortunately the lead singer Amaia Montero left the group in 2007 and went on as a solo artist. That hurted both parties. La Oreja de Van Gogh has a new singer and they are still great and Amaia seems to be doing well aswell. But we think the La Oreja de Van Gogh was even greater with Amaia as lead singer. The name of the group refers to the story when Vincent Van Gogh cut of the lobe of his own ear when he was out partying with Paul Gauguin ( we think it was ). La Coruna is very busy for the moment because of the Tall Ships Race visiting the town over the weekend. La Coruna is also the home of Estrella Galicia - the beer that used Yaghan ( sailing towards Auckland, New Zealand ) in one of their commercials. So this city has many valuable assets. We are also in general very fond of being in Spain. Spain is also the home of some of the best banks in the world - all of them born in the Basque Country -  even if it is hard to believe from the media sometimes.
 
Vid midnatt kom Yaghan fram till La Coruna från St Malo. Det var en fin segling över Biskaya som slutade i ganska hårda vindar. Men Yaghan uppförde sig som vanligt exemplariskt. Det är toppen att vara i La Coruna igen. Vi älskar den staden. Det var här vi upptäckte den spanska gruppen La Oreja de van Gogh 2006. Vi var i början av vår jorden runt segling och behövde lite ny musik inför alla långa nattseglingar som väntade. Det året var albumet Guapa ( vacker ) den mest sålda skivan i Spanien. Vi köpte den och blev frälsta på La Oreja de van Gogh för evigt. Vi har alla deras album och ingen musik har spelats så mycket ombord på Yaghan genom åren som deras. De är jättestora i den spansktalande världen men förvånansvärt okända i den övriga. Tyvärr lämnade sångerskan Amaia Montero gruppen 2007 för en egen solokarriär. Det skadade båda parter. La Oreja de van Gogh var världens bästa grupp i våra öron när Amaia var sångerska. Gruppens namn refererar till händelsen när Vincent van Gogh skar av sig sitt öra när han var ute och festade med Paul Gaugain ( tror vi det var ). La Coruna är mycket livligt just nu pga Tall Ships Race som besöker staden. La Coruna är också hemort för det spanska ölet Estrella Galicia som använt Yaghan ( seglandes mot Auckland, Nya Zeeland ) i några reklamfilmer. Så staden har många värdefulla tillgångar. Vi är också rent allmänhet mycket förtjusta i Spanien som land. Trots vad tidningar ibland skriver är Spanien hemland för några av världens finaste banker - alla med sina ursprung i Baskien.

Tuesday, August 02, 2016

In Saint Malo - and old favorite

Yesterday Yaghan arrived in St Malo after a two days  sail from Rotterdam. St Malo is a sailing center with very old traditions. Many famous Cape Horn sailors come from St Malo. The street where we are lying now is named after Eric Taberly. To name a street after a famous sailor can only happen in St Malo. It is also a fantastic beautiful city ( see picture ). The waters around St Malo are very difficult to sail in with a tide of 12 meters. If your can sail here you can sail anywhere. Before you enter into the city you have to go through a lock and the marina is outside the old town. 
 
Igår kom Yaghan till St Malo efter en tvådagars segling från Rotterdam. St Malo är ett seglingscenter med mycket gamla traditioner. Många gamla Kap Horn seglare kommer härifrån och man har en av de äldsta Kap Horn klubbarna i världen. Gatan bredvid där vi ligger nu är döpt efter Eric Taberly - en mycket berömd fransk seglare. Att döpa gator efter seglare kan bara ske i St Malo. Det är också en fantastiskt vacker stad ( se bild ). Vattnen runt St Malo är mycket svårseglade med tidvatten på 12 meter. Kan man segla här så kan man segla överallt i världen. Innan man kommer in i staden får man gå igenom en sluss och marinan ligger sedan precis utanför stadsmuren.

Sunday, July 31, 2016

Diving in the English Channel

Today Yaghan had a difficult incident in the English Channel on route from Rotterdam to Saint Malo. At 4 pm she hit some fishing gear that had been left floating from a fishing boat. We saw the floating ropes a few seconds before and stopped the propeller. That saved the propeller. However the ropes got stuck around the rudder. Arne had to put on the diving gear in the middle of the English Channel to cut off the ropes. It is difficult and dangerous to dive under a yacht in the open sea. As the boat moves the diver can be hit in the head. However everything went well and after one hour Yaghan was able to continue towards Saint Malo with an ETA of Monday at lunchtime. It has now happened three times over the years that we have been forced to dive in the open sea to take away fishing gear from propeller, rudder etc.  Some diving competence is important for the safety on a yacht.
 
Idag hade Yaghan en besvärlig incident i Engelska Kanalen på väg från Rotterdam till St Malo. Kl 16 seglade vi på gammal överbliven fiskeutrustning som flöt omkring. Det är inte ovanligt att fiskare lämnar överblivna flöten och rep i vattnet som sedan blir liggande som en säkerhetsrisk för mindre båtar. Vi såg de flytande repen några sekunder innan vi träffade dem och stängde då av propellern. Därmed undvek vi att få in eländet i propellern. Dock drog vi med oss rep och annat som fastnat runt rodret. Arne tvingades sätta på sig dykutrustningen mitt i Engelska Kanalen och gå ner för att skära bort repen. Det är svårt och riskfyllt att dyka under en båt på öppet hav. Båtens rörelser gör att dykaren lätt kan bli träffad i huvudet av den gungande båten. Denna gång gick dock allt väl och efter en timma kunde Yaghan fortsätta sin resa mot Saint Malo dit vi räknar med att komma måndagen den 1 augusti. Det har nu hänt oss tre gånger genom åren att vi tvingats dyka på öppet hav för att ta bort överbliven fiskeutrustning som fastnat i propeller, roder etc. Viss dykkompetens är viktig för säkerheten på en långseglingsbåt.

Tuesday, July 26, 2016

Yaghan in her favorite harbour - Veerhaven in Rotterdam

Yesterday Yaghan arrived in her favorite Harbour - Veerhaven in Rotterdam. It is a very quiet and well run harbour in the middle of a bustling metropolis. It is the nicest harbour in the world if you ask us. Many boats stay here for years and it is easy to understand. You can not live in a better place in a big city anywhere. We will spend about one week here. It is lovely to take your bicycle to tour the city. And the restaurants are among the best in the world......

 

Igår kom Yaghan fram till sin favorit hamn - Veerhaven i Rotterdam. Det är en mycket lugn välskött hamn mitt i den brusande storstaden. Enligt vår uppfattning är det världens bästa och trevligaste hamn att ligga i. Många båtar stannar här i åratal och det är lätt att förstå. Man kan inte bo bättre i en storstad än här. Vi kommer att tillbringa en vecka här. Det är underbart att ta sin cykel och åka runt i staden. Och restaurangerna är bland de bästa i världen.............
  

Thursday, July 21, 2016

Hot days in Rendsburg

Now summer is really here. We are currently in Rendsburg after a couple of days in the Baltic and in Heiligenhafen. The second half of the voyage from Bullando to Heiligenhafen was difficult with strong headwinds. Strong headwinds in the Baltic is always difficult as the sea gets steap. At Ölands Södra Udde we had VHF contact with Lars Hässler on "Jennifer". They too were struggling along south on their way to the Canary Islands - not to go to Brazil as we but to the Caribbean with the ARC. Rendsburg is about halfways through the Kiel Canal. On Saturday we will move on to Rotterdam.

 

Nu är sommaren verkligen här. Vi är just nu i Rendsburg efter ett par dagar på Östersjön och i Heiligenhafen. Den andra halvan av resan från Bullandö till Heiligenhafen blev besvärlig med kraftig motvind. Kraftig motvind på Östersjön är alltid besvärligt eftersom sjön blir så krabb. Vid Ölands Södra Udde hade vi VHF kontakt med Lars Hässler på "Jennifer". De kämpade också på söderut mot Kanarieöarna - inte för att gå till Brasilien som vi utan för att gå till Karibien med ARC. Rendsburg är ungefär halvvägs genom Kielkanalen. På lördag seglar vi vidare mot Rotterdam.

Friday, July 15, 2016

On our way to South Georgia

At 5:30 this morning Yaghan departed for South Georgia a few days later than expected. The delay was caused by problems with the new Mastervolt batteries for the bow thruster. Thanks to excellent support from Teknoservice and Sellpower we cleaned the mess and istalled new batteries from Sellpower. We expect to be in Heiligenhafen, Germany on Sunday by lunchtime. It feels great to be under way. Today South Georgia does not seem so risky any longer - no terrorists and no ordinary bandits only bad weather that you can predict if you have the right tools.

 

Idag avseglade Yaghan mot Sydgeorgien några dagar senare än planerat. Förseningen var orsakad av problem med de nya Mastervolt batterierna för bogpropellern. Tack vare fin service från Teknoservice och Sellpower fick vi städat upp i röran och installerat nya batterier denna gång från Sellpower. Vi räknar med att vara i Heiligenhafen Tyskland på söndag vid lunchtid. Det känns fint att vara på väg. Idag känns inte Sydgeorgien lika riskfyllt som tidigare - inga terrorister eller vanliga banditer, bara dåligt väder som man kan förutsäga och förbereda sig på om man har de rätta verktygen.

Wednesday, July 13, 2016

Yaghan got permit no 1 to sail to South Georgia under the new regulatory framework

Yesterday Yaghan got the first permit issued [ no 001] under the new regulatory framework for sailing to South Georgia. It is also the first permit issued for  the coming season 2016 and 2017. We first applied to sail to South Georgia in January 2016 but we were told that the regulatory framework was undergoing major changes because of incidents that had happened with yachts earlier. The first permits would be issued in July at the earliest. That was a problem as we planned to leave Sweden for South Georgia in July. However there was not much we could do about it. The new regulatory framework proved to be very demanding indeed for the sailors. Apart from the the general visit application we have been asked to write papers and provide documentation within the following 8 areas:
 • Self-sufficiency and contingency plan for Yaghan in South Georgia including the crews experience in high latitude sailing
 • Repair and maintenance on Yaghan
 • Ground tackle used on Yaghan and why
 • Yaghans ships dispensary
 • Insurances
 • Charts and other information about South Georgia
 • Certificate of refit at Hallberg-Rassy 2015
 • Planning considerations for additional provisions and stores
They want to ensure that yachts sailing to South Georgia meet very high standards when it comes to self-sufficiency and seaworthiness. We also had to pay for an extended medical insurance including transportation for Euros 5000. So the new regulatory framework is associatied with significant costs for the applicant both when it comes to the standard of the yacht and the direct costs for the visit. It is something to reflect on before you decide to sail to the uninhabited island with 65 million birds and 5 million penguins.

 

Igår erhöll Yaghan det första tillståndet ( nr 001 ) som utfärdats för att segla till Sydgeorgien under det nya tuffare regelverket. Det var också det första tillstånd som utfärdades för den kommande säsongen 2016-2017. Vi ansökte första gången i januari 2016. Vi informerades då om att ett nytt hårdare regelverk var under utarbetande pga av olika incidenter som skett med seglare under senare år. Tillstånd under detta nya regelverk kunde utfärdas tidigast i juli 2016. Det var ett problem för oss eftersom vi räknade med att lämna Sverige för Sydgeorgien under juli 2016. Det var dock inte mycket vi kunde gör åt det hela. Det var bara att gilla läget. Det nya regelverket visade sig vara mycket utmanande för den sökande. Förutom den vanliga ansökningshandlingen har vi ombetts att skriva 8 olika PM och lämna olika dokument som styrker innehållet inom följande områden:
 • Självförsörjnings - och beredskapsplan för Sydgeorgien - en beskrivning av Yaghans erfarenhet av höglatitudsegling och möjlighet att klara sig själv under längre tid
 • Reparationer och underhåll på Yaghan
 • Ankarutrustning på Yaghan och varför just denna utrustning valts
 • Yaghans skeppsapotek
 • Försäkringar för Yaghan och dess besättning
 • Sjökort och annan information om Sydgeorgien
 • Certifikat på Yaghans Refit hos Hallberg-Rassy 2015 och en lista på vad som gjorts
 • Planering och överväganden när det gäller mat och förnödenheter ombord
Myndigheterna vill förvissa sig om att båtar som seglar till Sydgeorgien i framtiden uppfyller mycket höga krav när det gäller sjövärdighet och förmåga att klara sig själva i skiftande situationer. Vi tvingades också teckna en utökad försäkring för sjukvård och transport i händelse av en olycka. Den kostade 5000 Euros för oss båda. Det nya regelverket för att segla till Sydgeorgien är alltså förknippat med betydande kostnader för seglaren såväl i form av höga standardkrav för båten som direkta kostnader under besöket. Det är något att fundera på för den seglare som i framtiden vill segla till ön som i princip är obebodd förutom 65 miljoner fåglar och 5 miljoner pingviner.........

Sunday, July 10, 2016

Last preparations for South Georgia

We are now doing the last preparations for our voyage to South Georgia 2016 and 2017. We expect to leave our home port on Tuesday the coming week. Helene is today polishing the stainless steel parts. We want Yaghan to look great when we leave. We will spend a few days in the Stockholm archipelago before we  sail  the 450 nautical miles directly to Heiligenhafen in Germany. After a few days there we move on to the Kiel Canal and then to Rotterdam. For the moment the weather in the Baltic is not so favorable for sailing to Heiligenhafen. There is a lot of heavy thunderstorms and strong SV winds. Therefore we don't expect to leave the Stockholm archipelago until Friday. It is a  two day sail to Heiligenhafen.


 

Vi håller nu på med de sista förberedelserna inför vår segling till Sydgeorgien 2016 och 2017. Vi räknar med att lämna vår hemmahamn på tisdag kommande vecka. Heléne håller nu på att putsa det rostfria. Vi vill att Yaghan skall se fin ut när vi ger oss av. Vi räknar med att tillbringa några dagar i Stockholm skärgård innan vi styr direkt mot Heiligenhafen i Tyskland 450 sjömil bort. Efter några dagar där seglar vi vidare genom Kiel Kanalen och sedan till Rotterdam. Just nu är vädret i Östersjön inte toppen för att gå till Heiligenhafen. Det är mycket åska och ganska kraftiga SV vindar. Fram emot fredag vrider dock vinden mot NV och avtar. Då tror vi att vi lämnar skärgården för Heiligenhafen. Det tar oss ca 2 dygn från Stockholms skärgård till Heiligenhafen.  

Sunday, May 08, 2016

Testing, testing, testing in the Stockholm archipelago.

The last days we have been sailing and testing in the Stockholm archipelago. A recent change is that we now have new Webasto heaters. If you plan to sail to South Georgia you need heaters you can rely on. So far all the tests look ok. After the big refit at the Hallberg Rassy shipyard Yaghan is better than she was as brand new. For obvious reasons. We have put all our experience from 100.000 nautical miles into the refit and now an already good yacht is even better. She is a yacht prepared to sail anywhere around the globe in a comfortable way.

. Under de senaste dagarna har vi testat Yaghan i Stockholms skärgård. Vi har seglat runt och besökt gamla favoritställen som Båtviken, Träskö Storö och Stora Nassa. Veckan innan satte vi in nya värmare. Skall man segla till Sydgeorgien så är det naturligtvis av största vikt att värmarna fungerar. Därför satte vi in 2 nya Webasto 5,5 kW. Yaghan har klarat testerna mycket bra. Vi tycker faktiskt att Yaghan nu är bättre än hon var när hon var ny. Det är egentligen ganska naturligt. Vi har lagt in all den erfarenhet som vi skaffat oss under 13 år och 100.000 sjömil för att båten skall bli den perfekta långfärdsbåten. Hittills känns det som att vi lyckats. Båten är helt underbar att segla och att leva i. Yaghan är verkligen beredd att segla var som helst och vart som helst i världen.

Saturday, April 16, 2016

On route to Stockholm after last preparations at the Hallberg Rassy Shipyard

Yaghan is now on route to Stockholm after last preparations at the Hallberg Rassy Shipyard. A big refit was done last winter.  After that Yaghan was tested during the summer of 2015. This winter she went back to Hallberg Rassy for last preparations. We have now spent 2 weeks in Ellos to check everything, see picture. We are now on route to Stockholm and we think that Yaghan is well prepared to start the voyage to South Georgia in July. However some sailing nights in the Baltic is a good way to see if there still are some weak points. You can never check to much when you want to sail in difficult waters as those in the South Georgia area.Yaghan är nu på väg till Stockholm efter de sista förberedelserna hos Hallberg-Rassy i Ellös. En stor refit gjordes förra vintern och denna vinter har Yaghan varit tillbaka hos Hallberg-Rassy för en ytterligare check. Vi har nu tillbringat 2 veckor i Ellös för att se till det allra sista. Nu är vi på väg till Stockholm och vi tror att Yaghan är väl förberedd att påbörja resan till Sydgeorgien i juli i år. Några seglingsnätter på Östersjön är dock alltid en bra test. Då får vi se om några svaga punkter återstår. Man kan aldrig testa nog inför en segling i så svåra vatten som till Sydgeorgien.

Monday, February 22, 2016

Change of route for the 2016/17 adventure, we concentrate on South Georgia.

We have decided to change the route for the 2016/17 adventure. The primary destination is still South Georgia as we have never been there before. However our original thought was to also go to Antarctica a second time when we are in the area. We were in Antarctica 2006/07 and at first we liked the idea to have a ten year anniversary there before going to South Georgia.

However our long time insurance company Pantaenius does no longer provide insurance for areas south of the 60th parallel. That makes it impossible to go to the Antarctic Peninsula at 64 degrees south. 

It is not a big thing for us as we have been in Antarctica before. But it is bad news for people who want to sail to Antarctica in the future.

For us it means that we will arrive in the Falklands at Christmans 2016 and from there we will go directly to South Georgia. The total distance decreases from originally 25.000 nm to 23.000. Still a very long distance to sail over one year so perhaps this change will make our trip to South Gerogia better and more balanced. Our 3 year circumnavigation 2006 to 2009 was 44.000 nm. So 23.000 nm over one year is a lot of sailing. 

So now we concentrate on South Georgia - a fully sufficient challenge.


Vi har beslutat att något ändra vår rutt för vårt äventyr 2016-2017. Den primära destinationen för resan är fortfarande Sydgeorgien. Dock var vår plan att också besöka Antarktis när vi ändå var i området. Vi var ju på Antarktis 2006-2007 och det var lockande att fira 10 års jubileum där innan vi seglar till Sydgeorgien. Så blir det dock inte. Vi kommer att komma till Falklandsöarna vid jultid 2016 och sedan segla direkt till Sydgeorgien.

Anledningen är att vårt försäkringsbolag Pantaenius inte längre erbjuder försäkringar söder om 60:de breddgraden. Eftersom Antarktiska halvön ligger på 64 grader syd så det blir omöjligt att segla dit. Det spelar ingen större roll för oss som redan har varit på Antarktis men det är dåliga nyheter för alla som vill segla till Antarktis i framtiden.

För vår del innebär det kanske att vår segling till Sydgeorgien blir bättre. Den totala sträckan minskar från 25.000 sjömil till 23.000 sjömil. Detta är fortfarande en mycket lång sträcka att segla på ett år. Som jämförelse kan nämnas att vår 3-åriga jorden runt segling var på 44.000 sjömil. Så 23.000 sjömil under ett år är fortfarande i mesta laget. Trots detta var det ändå lockande för oss att besöka Antarktis en andra gång när vi nu var så nära.

Detta lägger vi nu på hyllan och vi koncentrerar oss istället på Sydgeorgien - en fullt tillräckligt stor utmaning.

Friday, February 19, 2016

The resultat of the 2016 weather analysis for the Southern Ocean

We have now done the 2016 weather analysis for the Southern Ocean.

The routes to and from Antarctica from Uschuaia still have a probability of 50% of meeting our weather criterias during the period in question.

The route from the Falklands to South Georgia is easy. The probability of finding a day that meets our criterias is 60% in 2016 and 73% in 2015. We plan to sail between Christmas and New Year.

The difficult part is from South Georgia to Cape Town. In 2016 only 20% of the days meet our criterias during the period in question ( end of Januari and beginning of Februari ). The same figure for 2015 was 33%. So the route from South Georgia to Cape Town is the most challenging route for us. 2016 there were only 3 days during a 15 day period when we could leave and meet our weather criterias. In 2015 the corresponding figure was 5 days of 15. Then we accept a maximum wind of 27 knots and a maximum signifikant wave hight of 4 meters. That means that you statistically will meet an 8 meter wave once a day.  


Vi har nu gjort vår väderanalys för den Södra Oceanen 2016.

Rutterna till och från Antarktis har fortfarande en 50%-ig sannolikhet att möte våra kriterier.

Rutten från Falklandsöarna till Sydgeorgien är förhållandevis lätt. 2016 var sannolikheten 60% att hitta en avresedag som motsvarar våra väderkriterier. 2015 var motsvarande siffra 73%. Vi planerar att avsegla från Falklandsöarna mellan jul och nyår.

Den svåra biten är seglingen från Sydgeorgien till Kapstaden. Här är sannolikheten bara 20% 2016 att vi skall hitta en dag som möter våra kriterier. Motsvarande siffra 2015 var 33 %. 2016 är det bara 3 dagar av 15 aktuella dagar som möter våra kriterier för en säker avsegling. 2015 var motsvarande siffra 5 av 15. Våra kriterier är då en maximal vind på 27 knop och en maximal signifikant våghöjd på 4 meter.  Signifikant våghöjd är genomsnittet för den högsta tredjedelen av vågorna. Det innebär att man statistiskt sett möter en dubbelt så hög våg en gång per dygn. Vid en signifikant våghöjd på 4 meter måste man alltså vara beredd på en 8 metersvåg varje dygn. Vi räknar med att lämna Sydgeorgien under slutet av januari eller början av februari.
Monday, November 02, 2015

The most important task this winter - to analyze the weather in the Southern Ocean

The most important task this winter is to analyze the weather in the Southern Ocean. The  routes are Falklands to Uschuaia, Uschuaia to Antarctica, Antarctica back to the Falklands, Falklands to South Georgia and South Georgia to Cape Town. From earlier analysis we know that the most difficult routes are to and from South Georgia. These routes are also new to us.

Earlier analysis from 2012-2014 shows that the probability of finding a departure day that meets our weather criterias is only 10% to and from South Georgia. To and from Antarctica the probability is 50%. The South Georgia routes are much more difficult than the routes to and from Antarctica which is a surprise to many people. On top of that the route from South Georgia to Cape Town is long - almost 3000 nm or two weeks of sailing. We will start our weather analysis on December 15 and continue to February  15 2017.

Vintern kommer att ägnas åt väderanalyser av Södra Oceanen. Sträckorna  är Falklandsöarna till Uschuaia, Uschuaia till Antarktis, Antarktis tillbaka till Falklandsöarna, Falklandsöarna  till Sydgeorgien och Sydgeorgien till Kapstaden. Vi vet sedan tidigare väderanalyser att de svåraste sträckorna är Falklandsöarna till Sydgeorgien och Sydgeorgien till Kapstaden. Dessa två sträckor är samtidigt nya för oss.Tidigare väderanalyser 2012 - 2014 tyder på att sannolikheten att under de aktuella dagarna hitta avresedagar som uppfyller våra väderkriterier bara är drygt 10 % till och från Sydgeorgien. Detta skall jämföras till sträckorna till och från Antarktis där motsvarande sannolikhet ligger runt 50%. Sträckorna till och från Sydgeorgien är alltså betydligt svårare än sträckorna till och från Antarktisk vilket säkert förvånar många. Sträckan från Sydgerogien till Kapstaden är dessutom mycket längre än övriga sträckor - nästan 3000 sjömil eller ca 14 dagars segling. Vi börjar våra analyser den 15 december och fortsätter till 15 februari. Vi räknar med att gå från Sydgeorgien mot Kapstaden senast den 14 februari 2017.

Friday, October 30, 2015

Yaghan at the Hallberg-Rassy shipyard

Yaghan is now at the Hallberg-Rassy shipyard in Ellös for the final preparations for next years trip to Antarctica and South Georgia. The picture above shows Yaghan in Marstrand in late October. We stopped there on our way to Ellös to have dinner at Johans Krog - one of our favourites. After the big refit of Yaghan last winther we have spent the summer season testing everything in the Baltic. Now Yaghan is back at Hallberg-Rassy for some smaller adjustments to make her perfect for Antarctica and South Georgia. We don't want to go to the Southern Ocean with a yacht that is not perfect. We have a lot of respect for these waters. On our way from Stockholm to Ellös we also stopped in Malmö. There we met captain Peter Skog (see picture) who has sailed to Antarctica more that 100 times as captain on passenger ships and also sailed to South Georgia. He lives in a house in Dockan Marina where we always stop going from Stockholm to Ellös. Sometimes you have more luck than you deserve!!!! He gave us all his handwritten charts that he has made over the years. This is extremely valuable for us going to Antarctica and South Georgia. There are no real good cruising guides for these areas.Yaghan är nu hos Hallberg-Rassy i Ellös för de sista finjusteringarna inför nästa års segling till Antaktis och Sydgeorgien. Den översta bilden visar Yaghan i Marstrand sent i Oktober. Vi stannade där på vår väg till Ellös för att äta middag på Johans Krog - en av våra favoriter. Efter den stora renoveringen av Yaghan förra vintern har vi tillbringat sommaren med att testa allt som är nytt i Östersjön. Yaghan är nu tillbaka hos Hallberg-Rassy för de sista finjusteringarna för att hon skall vara i perfekt skick för Antarktis och Sydgeorgien. Vi vill inte segla genom den Södra Oceanen i en båt som inte är i mycket gott skick. Vår respekt för dessa vatten är stor. På vägen till Ellös stannade vi också i Malmö. Där träffade vi kapten Peter Skog ( se bilden ) som har seglat till Antarktis mer än 100 ggr som kapten på olika passagerarfartyg och även varit på Sydgeorgien. Han bor i ett hus vid Dockans Marina där vi alltid stannar på vår väg från Stockholm till Ellös. Ibland har man mer tur än man förtjänar!!!!! Han gav oss sina handritade sjökort som han gjort genom åren. Detta är mycket värdefullt för oss. Det finns inga bra seglingsbeskrivningar för Antarktis och Sydgeorgien.

Sunday, October 11, 2015

Yaghan in a commercial for a Spanish beer - Estrella Galicia


Yaghan is proud to be in a commercial for the Spanish beer Estrella Galicia. The company is more that 100 years old and is still owned and run by the founding family - Rivera. The headquarter is in La Coruna, Galicia a town often visited by Yaghan and other long distance cruisers. The ad makes the relevant point that family owned companies like Estrella Galicia and Hallberg-Rassy are good partners because of their long term view of the business. That is an opinion we share very much. The pictures of Yaghan in the beginning of the commercial are taken by helicopter outside Auckland, New Zealand. Estrella Galicia is the favourite beer onboard Yaghan.

Yaghan är stolt att förekomma in en reklamfilm för det spanska ölet Estrella Galicia. Företaget är mer än 100 år gammalt och ägs och drivs fortfarande av grundarfamiljen - Rivera. Huvudkontoret ligger i La Coruna, Galicien, en stad som Yaghan alltid besöker på sina långseglingar.  Annonsen vill förmedla budskapet att gamla familjeföretag - som Estrella Galicia och Hallberg-Rassy - oftast är mycket bra partners på pga ägarfamiljernas långsiktiga syn på verksamheten. Det är en synpunkt som vi gärna instämmer i. Bilderna på Yaghan i reklamfilmens början är tagna från helikopter utanför Auckland, Nya Zeeland. Estrella Galicia är vårt favoritöl ombord.

Wednesday, September 23, 2015

Testing the new bimini in the Stockholm archipelago

We are coming to an end of the testing season and Yaghan is now fit for a another voyage to Antarctica and South Georgia next year. This week we have done a complete service of engines and filters and we have also tested the remaining new equipment - today the new bimini. It is very important to test everything before we take off next year. Everything seems to work well but we have to do some smaller adjustments at the Hallberg-Rassy Shipyard over winter. After that Yaghan will be fit for fight again.

Vi håller på att avsluta vår testsäsong och Yaghan är nu i skick för ännu en resa till Antarktis och Sydgeorgien nästa år. Denna vecka har vi gjort en komplett service av motorer och filter och testat den sista nya utrustningen - idag den nya bimini toppen. Det är mycket viktigt att testa all utrustning innan vi ger oss av nästa år. Det mesta verkar fungera bra nu men ett antal mindre justeringar återstår som skall göras på Hallberg-Rassy varvet över vintern. Efter detta skall Yaghan vara " fit for fight " igen.

Monday, August 31, 2015

A new voyage to Antarctica and South Georgia 2016


Summer 2014 Yaghan came back to Sweden after a three year journey to the Med and the Caribbean. She sailed directly to the Hallberg-Rassy shipyard in Ellös. There she went through a major refit during the winter. We got her back i April 2015. She looked brand new with all important equipment    updated. It was a surprise for us that a 12 year old yacht with almost 100.000 nm sailed could look so good. This summer we have sailed in the Baltic to test all new equipment. In 2016 we will start a new voyage to Antarctica and South Georgia. New Year 2016/2017 it will be the 10 year anniversary of our first trip to Antarctica 2006. After Antarctica we will sail to South Georgia and home via Cape Town. We plan to be home in July 2017. Our plan is that it will be possible to follow the journey via this blog.

Sommaren 2014 kom Yaghan åter till Sverige efter en tre års segling runt Medelhavet och Karibien. Hon seglade då direkt till Hallberg-Rassy varvet för att genomgå en större renovering under vintern. Vi fick henne tillbaka i april 2015 - i skick som ny och med mycken ny utrustning. Det var imponerande att se att en 12 år gammal båt som seglat nästan 100.000 sjömil kan bli som ny såväl inne som ute. Den gångna sommaren har vi seglat i Östersjön för att testa all ny utrustning. Sommaren 2016 startat vi en ny långsegling till Antarktis och Sydgeorgien. Vid nyår 2016/2017 är det 10 års jubileum för vår första resa till Antarktis 2006. Sedan seglar vi hem via Sydgeorgien och Kapstaden. Vi räknar med att vara hemma sommaren 2017. Vi planerar att resan skall kunna följas via denna blogg.

Saturday, May 28, 2011

Our second book "In the wake of Cook" is published


Our second book about Yaghans circumnavigation 2006-2009 was published in English i May 2011. The title is "In the wake of Cook - sailing the Yaghan to New Zealand, Australia, South Africa and the Caribbean". It is available as ebook at Amazon in the US, England and Germany. Just click on the country name to buy the book. 20, ten-minute films are available on Youtube. They have been watched more than 200.000 times. All the films can be watched in cronological order further down in this blog. Just scroll down until you see the first film.

Vår andra bok om Yaghans jorden runtsegling 2006-2009 publicerades på svenska i maj 2011 och finns i bokhandeln. Titeln är " I Cooks kölvatten - med Yaghan till Nya Zeeland, Australien, Sydafrika och Västindien". Under juni kommer också en eboksversion som kan köpas på Bokus, Bokia och Adlibris. 20 filmer om jorden runt seglingen finns på Youtube och har setts mer än 200.000 gånger. Alla 20 filmerna kan ses i kronologisk ordning längre ner i denna blogg. Skrolla bara neråt tills du ser första filmen.

Tuesday, February 08, 2011

"In the wake of Cook" will be published in May 2011


The second book about Yaghans circumnavigation will be published in May 2011. The title is " In the wake of Cook - sailing the Yaghan to New Zealand, Australia, South Africa and the Caribbean." The English version will be sold as Kindle book at Amazon in England, Germany and in the US. The 20 movies on Youtube about the circumnavigation have now been viewed 200.000 times. You can watch them in chronological order further down in this blog. We hope that this second book and the youtube movies will be of interest for everybody that wants to follow a circumnavigation.

Den andra boken om Yaghans jordenruntsegling kommer att publiceras i maj 2011. På svenska kommer den ut som pappersbok och ebok med titeln " I Cooks kölvatten - med Yaghan till Nya Zeeland, Australien, Sydafrika och Västindien". Våra 20 filmer på Youtube om jorden runtseglingen har nu visats 200.000 gånger. Du kan se filmerna i kronologiskt ordning längre ner i denna blog. Vi hoppas att denna andra bok och filmerna skall stimulera alla som vill följa en jordenrunt segling.

Saturday, October 02, 2010

"Back at the helm - sailing the Yaghan to Antarctica, Patagonia and the South Pacific" now available as ebook in USA,England and Sweden.


Now you can buy our book "Back at the helm - sailing the Yaghan to Antarctica, Patagonia and the South Pacific" as a Kindle ebook at www.amazon.com in the USA, www.amazon.de in Germany and at www.amazon.co.uk in England. The price in USA is USD 13,79 and in England 7,28 Punds.

Även den svenska boken " Vid Nytt Roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet" finns nu som ebok hos ledande ebokhandlare som Bokia, Bokus och Adlibris. Priset ligger på ca 160 SEK

Thursday, June 10, 2010

"Back at the helm" now sold at Amazon.com


The english edition of our book "Back at the helm - sailing the Yaghan to Antarctica, Patagonia and the South Pacific" can now be purchased at Amazon.com. As earlier it can also be purchased at the Hallberg-Rassy Parts on line shop.

Monday, April 05, 2010

100.000 views of Yaghans round the world movies - now availiable with captions in 50 languages

We have now had 100.000 views of Yaghans round the world movies. And 20 of the 21 movies were lauched in November 2009!! The movies are now available with captions in 50 languages - from swahili to chinese. Just click at the small symbol in the down right corner and the captions will be translated to the language you prefer. You can reach the movies further down in this blog or through our website http://www.yaghan.com/.

Vi har nu haft 100.000 visningar av filmerna om Yaghans jorden runt segling. Och 20 av de 21 filmerna lades upp så sent som i november 2009!! Filmerna är nu textade på 50 olika språk - från swahili till kinesiska. Klicka bara på symbolen i nedersta högra hörnet och texten blir översatt till det språk du väljer. Du kan nå filmerna längre ned på denna blog eller via vår hemsida http://www.yaghan.com/.

Thursday, November 19, 2009

Watch here all 20 movies covering Yaghans circumnavigation 2006-2009 in chronological order with English subtitles


Below here in this blog you can watch all the 20 movies covering Yaghans circumnavigation 2006-2009 in chronological order with English subtitles. Just click on the movie you want to watch. These 20 movies have earlier been televised in DI TV - the television arm of the leading Swedish businees daily "Dagens Industri". In May 2010 our book " Back at the helm - sailing the Yaghan to Antarctica, Patagonia and the South Pacific" will be published in English. You will be able to buy the book at the HR Parts on line shop.
In the USA you can buy the english edition at Amazon.com.

Nedan i denna blogg kan du se alla de 20 filmer som täcker Yaghans jorden runt segling 2006-2009 i kronologisk ordning med engelsk text. Bara klicka på den film du önskar se. Filmerna har tidigare sänts i DI TV - Dagens Industris TV kanal. Vår första bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet" publicerades i maj 2009. Den täcker första halvan av jorden runt seglingen. Boken om den andra halvan publiceras i Sverige i maj 2011.

Movie no 1, part 1: Stockholm to the Bay of Biscay ( All movies are with English subtitles )


Movie no 1, part 2: Bay of Biscay to the Canary Islands

Movie no 2, part 1: From Canary Islands over the Atlantic

Movie no 2, part 2: Over the Atlantic to Brazil

Movie no 3, part 1: Brazil, Punta del Este, Mar del Plata to the Falkland Islands

Movie no 3, part 2: Falkland Islands to Ushuaia

Movie no 4, part 1: Ushuaia to Antarctica
Movie no 4, part 2: Antarctica

Movie no 5, part 1: Chilean Channels

Movie no 5, part 2: Chilean Channels

Movie no 6, part 1: Chile and Robinsson Crusoe Island to French Polynesia over the Pacific